– Istnieje dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Jesteśmy w nowym okresie programowania pieniędzy z UE. Do tego dostępne są środki w ramach KPO. Nie znaczy to jednak, że samorządy nie borykają się z problemami.

Najpoważniejszym z nich jest bieżąca sytuacja finansowa. Poprzedni rząd, realizując Polski Ład, pomniejszył nasze dochody własne, a przekazywane w sposób uznaniowy subwencje nie pokryły tego ubytku – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, członek rady Unii Metropolii Polskich i zauważa, że wysoki stopień inwestycji pozwoliły utrzymać instrumenty dłużne, na które stawiały samorządy przez ostatnie lata.
– Dziś jednak istnieje jednak konieczność zweryfikowania tej polityki – zaznacza.