Adam Roman, product manager w spółce eSourcingopowiedział o wyzwaniach związanych z rozwojem oprogramowania w bankach.

- Ich księgowe systemy centralne są często napisane w dość archaicznymi języku COBOL oraz mają monolityczną strukturę. Ichrozwój jest w związku z tym kosztowny, a testowanie regresyjne musi być bardzo kompleksowe, aby mogło budować odpowiednie zaufanie do systemu – zaznacza i dodaje, że odpowiedzią na to może być system oparty o mikroserwisy tzw. SOA zainstalowany niejako równoległe obok systemu centralnego. Dzięki temu bank nie musi rezygnować ze stabilności i bezpieczeństwa, jakie oferuje system centralny. Zyskuje natomiast to, że wszystkie nowoczesne procesy wymagające skalowalności oraz procesowania transakcji są w ułamkach sekund.