Agnieszka Okońska, członkini zarządu Stoen Operator, opowiedziała o tym, jak transformacja energetyczna przekłada się na strategię Operatora Systemu Dystrybucyjnego i jego działania na terenie Warszawy.

Mówiła również o planach inwestycyjnych, o tym, jak ważna jest smartyfikacja sieci dla spółki i odbiorców energii, a także na czym ona polega w wydaniu firmy. Wspomniała też o roli prosumentów oraz odniosła się do prognoz dotyczących wzrostu ich liczby w najbliższych latach.