Fundusze europejskie bardzo mocno wesprą polską gospodarkę w wielu obszarach. Skorzystają na tym także małe i średnie przedsiębiorstwa, stanowiące 70 proc. klientów branży leasingowej. Już dziś potrzebują nowych środków transportu, nowych środków produkcji, nowych maszyn i urządzeń czy nieruchomości. To mocno nakręca koniunkturę – mówi ADAM SAR, prezes ING Lease Polska, w studiu Dziennika Gazety Prawnej na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Rozmawiamy m.in. o aktualnej i prognozowanej kondycji sektora leasingu, trendach i kierunkach rozwoju oraz o tym, w jakim stopniu i kiedy środki z Krajowego Planu Odbudowy pobudzą inwestycje w Polsce. Również o tym, jaka jest i będzie rola leasingu w finansowaniu wielkiej jakościowej zmiany dokonującej się w polskiej gospodarce, w tym – w transformacji energetycznej, cyfryzacji, automatyzacji, robotyzacji.

Nasz rozmówca zwraca uwagę, że branża leasingowa już dzisiaj szybko rośnie. – W zeszłym roku ten wzrost przekroczył 15 proc., a w I kw. 2024 r. również odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki. Ma to związek z tym, że po okresie silnych turbulencji w łańcuchach dostaw i dużego zastoju nasi klienci ruszyli m.in. z wymianą samochodów i środków transportu oraz inwestycjami w środki produkcji, maszyny i urządzenia – wyjaśnia Adam Sar.

Dodaje, że choć wśród małych i średnich przedsiębiorców można ciągle wyczuć obawy związane ze skomplikowaną i wciąż niepewną sytuacją geopolityczną i gospodarczą w Europie i świecie, to wyraźnie przeważa optymizm i właśnie on nakręca obecną koniunkturę. Gorzej wygląda to w ciężkim transporcie, gdzie ciągle jesteśmy w fazie dekoniunktury, ale i tu eksperci oczekują wejścia w fazę wzrostu wraz z napływem środków unijnych oraz poprawą sytuacji ekonomicznej u odbiorców polskich towarów, przede wszystkim w Niemczech.

Adam Sar zwraca uwagę, że ogromna część inwestycji polskich przedsiębiorców służy gruntownej modernizacji firm, w tym cyfryzacji i automatyzacji oraz transformacji energetycznej w kierunku ograniczania zużycia energii, a zarazem zwiększenia udziału tej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. – Niedobory pracowników dostępnych na rynku pracy sprawiają, że właściwie wszystkie firmy starają się poprawić swoją efektywność i zmniejszać zapotrzebowania na pracę człowieka poprzez digitalizację i automatyzację, czyli zmierzają w stronę przemysłu 4.0. Wszystkie też mają świadomość, że podążamy w kierunku zielonej transformacji i każdy powinien w tym uczestniczyć – mówi prezes ING Lease Polska. Samochody elektryczne, wodorowe, farmy wiatrowe, magazyny energii – wszystko to zwiększa udział w portfelu zamówień polskich przedsiębiorców.

– Jako sektor akcentujemy potrzebę większego nadążania przepisów za szybko zmieniającą się rzeczywistością. Zakończyły się właśnie konsultacje ustawy deregulacyjnej, która w znacznym stopniu pomoże nam dostosować ofertę do aktualnych oczekiwań i nawyków naszych klientów – zwłaszcza poprzez cyfryzację wielu procedur, które dziś trzeba nadal wykonywać w formie papierowej. To zdejmie wiele blokad i wiele rzeczy przyspieszy, a zarazem zwiększy wygodę klientów – przewiduje Adam Sar.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania całego wywiadu.