O tym, jakie wnioski z pełnej bankructw perspektywy 2007-2013 wyciągnęli inwestorzy, a jakie błędy powielają, rozmawiamy z Dariuszem Blocherem, prezesem Budimeksu.