Dlaczego kraje prowadzące odpowiedzialną, korzystną dla swych obywateli, politykę gospodarczą nie wahały się wejść do strefy euro? Dlaczego wspólnej europejskiej waluty boją się politycy skłonni – we własnym interesie - drukować puste pieniądze?

Jakie są zalety i jakie wady bycia w strefie euro? Czy Polska powinna do niej wejść? Dlaczego w świecie coraz częściej mówi się o utworzeniu podobnej ponadnarodowej waluty? Czy taką rolą poza UE może odegrać euro?

Rozmawialiśmy o tym w studiu Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie z prof. Cezarym Wójcikiem z Katedry Finansów Międzynarodowych SGH.