Program Erasmus+ jest stworzony dla wszystkich grup społecznych, wszystkich grup wiekowych, dla wszystkich instytucji (nie tylko tych edukacyjnych, ale również dla przedsiębiorców), dla stowarzyszeń, dla fundacji – mówi dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W Europie wspomniany program rozpoczął się pod koniec lat 80., z kolei Polska przystąpiła do niego pod koniec lat 90. – podkreśla dr Paweł Poszytek. Program Erasmus+ w ciągu ostatnich lat ewoluował. Obecnie towarzyszy mu idea "uczenia się przez całe życie” – dodaje.

Dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji uważa, iż uczelnie powinny otwierać się też "na osoby, które na przykład nigdy nie studiowały”. Jak dodaje, chodzi o zwrócenie uwagi np. na potrzeby pracodawców, którzy chcieliby szybciej zwiększyć kwalifikacje pracowników.

Fot. materiały prasowe