Na pytanie o to, czy polski biznes poradzi sobie z nowymi obowiązkami wynikającymi z raportowania niefinansowego w postaci ESG oraz jakie korzyści to przyniesie odpowiedział Marcin Obroniecki, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

- Czy polskie przedsiębiorstwa poradzą sobie z nowymi obowiązkami dotyczącymi raportowania niefinansowego? Jest to pytanie o tyle trudne, że warto spojrzeć, jak dziś odbywa się raportowanie finansowe. Prawda jest taka, że wiele podmiotów podlega obowiązkowi sporządzania sprawozdania finansowego i badania sprawozdania finansowego. Problemy tym, że jest to często omijane. Mimo że to są twarde obowiązki, karane w ustawie o rachunkowości, to nawet 30-40 proc. przedsiębiorstw ich nie wypełnia – wskazuje Marcin Obroniecki.

- Tymczasem pojawia się już nowy obowiązek, w postacie ESG, czyli raportowania środowiskowego, który jest moim zdaniem ogromną szansą dla przedsiębiorstw, szczególnie jeśli spojrzymy na perspektywę długoterminowego zysku dla nich. Nie chodzi już nawet o kwestie klimatyczne, ekologiczne, choć te również są ważne. ESG to informacja o tym, jak przedsiębiorstwo odnajduje się w swoim otoczeniu i jak je traktuje. Może więc odpowiedzieć na pytanie, jak zarządzana jest dana firma. To ogromna wartość, która może pomóc przedsiębiorcom – dodaje prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.