W 2023 roku realnie odczujemy skutki Polskiego Ładu. Dotknie to zwykłych podatników oraz podmioty gospodarcze. Obie grupy doświadczą skomplikowania systemu podatkowego i nie będą w stanie sami odczytać nowych prawnych regulacji - mówi prof. Dominik Gajewski z SGH w Warszawie.

- Drugim niepokojącym sygnałem jest to, że obciążenia podatkowe będą się w przyszłym roku kumulowały w związku z inflacją, w tym cen energii – mówi ekspert.

Co można zrobić, by uprościć system podatkowy w Polsce? Zdaniem Gajewskiego w Europie mamy pozytywne przykłady państw, w którym systemy te nie są bardzo skomplikowane, a pomimo tego mogą być skuteczne. Kluczowe z punktu widzenia przedsiębiorstw jest ustabilizowanie i uproszczenie przepisów. Konieczne są zmiany systemowe i wprowadzenie nowych regulacji, choćby w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.