- Drugim niepokojącym sygnałem jest to, że obciążenia podatkowe będą się w przyszłym roku kumulowały w związku z inflacją, w tym cen energii – mówi ekspert.

Co można zrobić, by uprościć system podatkowy w Polsce? Zdaniem Gajewskiego w Europie mamy pozytywne przykłady państw, w którym systemy te nie są bardzo skomplikowane, a pomimo tego mogą być skuteczne. Kluczowe z punktu widzenia przedsiębiorstw jest ustabilizowanie i uproszczenie przepisów. Konieczne są zmiany systemowe i wprowadzenie nowych regulacji, choćby w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Reklama