O tym, jaka jest potencjalna rola biogazu w miksie energetycznym Polski opowiada Rafał Bonter, prezes zarządu Xylem Water Solution Polska.

W UE aż 40 proc. wyprodukowanej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, a w Polsce tylko 16 proc. Polska ma podobne możliwości pozyskania surowca do produkcji biogazu, co Niemcy. „Natomiast jeśli chodzi o zainstalowaną moc, Polska ma dokładnie 2 proc. tej mocy, którą mają Niemcy.”- zauważa Bonter. Pozostałe 98 proc. mocy pozostało do relatywnie szybkiego zagospodarowania i wykorzystania dla wzmocnienia gospodarki.

„Jesteśmy na rynku biogazowym w Niemczech od 20 lat. Jesteśmy liderem na tym rynku, wiemy z czego się produkuje biogaz, wiemy jak się produkuje i wiemy jakie są problemy. Mamy tę wiedzę i mamy te umiejętności, które w Polsce są w tej chwili bardzo przydatne”- mówi Bonter.

Ostatnio dużo się mówiło o fotowoltaice. „Ale fotowoltaika jest czynna tylko wtedy, gdy słońce świeci. W tej chwili mamy bardzo duże obciążenie sieci energetycznych w dzień. Potrzebujemy drugiego źródła energii, które będzie w nocy lub wtedy, gdy fotowoltaika nie będzie działać” - uważa Bonter. Biogazownie są bardziej elastyczne. Mogą pracować całą dobę i w razie potrzeby zastąpić lub uzupełnić braki energii w sieci. Zdaniem prezesa zarządu Xylem Water Solution Polska „jest to dokładnie to, czego potrzebuje polski miks,”gdyż pozwala włączać do sieci energetycznej energię z biogazu dokładnie wtedy, kiedy przestaje działać.