- Są jednak pewne trendy związane z rozwojem ludzkości, które dyktują, w co należy inwestować i które przekładają się na dobre rezultaty inwestycji. Przez ostatnie 10 lat należało inwestować w technologie czy komunikację. Pytanie brzmi – w jakie technologie i w jaki sposób - mówi ekspert.

Chwedoruk podkreśla znaczenie analizy w procesie podejmowania inwestycyjnych decyzji.

Jakie dziedziny technologii są najbardziej obiecujące? Zwraca uwagę na biotechnologię, szeroko rozumiany computing (software, hardware, infrastruktura) czy energia odnawialna. Więcej na ten temat w materiale wideo.

Reklama