- Cybersuwerenność to zdolność Państwa do zapewnienia obywatelom wolności i bezpieczeństwa w sieci - mówił DGP Nikodem Bończa Tomaszewski. Z prezesem spółki typowanej na Operatora Systemu Sieci Bezpieczeństwa rozmawialiśmy na Szczycie Cyfrowym ONZ.

Prezes Exatel w wypowiedzi przed kamerą DGP przedstawił min. znaczenie niezależności cyfrowej, elementy cybersuwerenności oraz diagnozę polskich działań i zaniedbań w tym zakresie.