Cele przyświecające utworzeniu tej jednostki organizacyjnej to - jak mówił w rozmowie z DGP Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz - przewidywanie przyszłych problemów oraz sieciowanie Łukasiewicza w Polsce i w środowisku międzynarodowym. Z kolei Piotr Stankiewicz, dyrektor Instytutu Łukasiewicz - Orgmasz wskazuje, jako działanie priorytetowe, wsparcie Sieci i przedsiębiorców przy znajdowaniu rozwiązań technologicznych koniecznych dla przeprowadzenia transformacji energetyczno-klimatycznej.

Pracami CFI pokieruje dr Rafael Popper, który posiada ponad 20-letnie doświadczenie w badaniach foresightowych oraz jako konsultant ds. polityki innowacji dla wielu organizacji międzynarodowych w tym Komisji Europejskiej, Komisji Gospodarczej Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ECLAC), Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz Banku Światowego.

Sieć Badawcza Łukasiewicz skupiająca jednostki badawcze z całej Polski powstała w kwietniu 2019 roku. W ustawie powołującej do życia tę organizację zostały wskazane jej cele, wśród których można wymienić badania, prace rozwojowe, transfer wiedzy i wdrożenia. Bardziej przystępnie priorytet Sieci wyraża hasło, które możemy znaleźć na jej stronie internetowej, brzmiące: „Jesteśmy nauką pracującą dla biznesu”.

Zapraszamy do obejrzenia relacji.