Struktura rolnictwa i produkcji żywnościowej w Polsce jest oparta o małe i średnie gospodarstwa, które już teraz produkują żywność bardzo wysokiej jakości – mówi Maciej Golubiewski, szef gabinetu komisarza UE ds. rolnictwa.

- KE i konsumenci są coraz bardziej zainteresowani zrównoważoną żywnością, zdrowiem, stanem środowiska czy dobrostanem zwierząt, a Polska jest w bardzo dobrym historycznie momencie, by wykorzystać ten trend w sposób optymalny – dodaje.