- Wybory tytoniowe, które trafiają na rynek są, ku naszemu zaskoczeniu, bardzo zróżnicowane. Polska ma jedną z najniższych stawek nominalnych na wybory nowatorskie, to są rozwiązania nowe, które wchodzą na rynek, zmieniają reguły gry w stosunku do tzw. papierosów tradycyjnych. W Europie rozwiązania akcyzowe są bardziej zawansowane i bardziej rozumiejące rynek – dodaje dr Bartoszewicz.