"Przygotowaliśmy koncepcję wydzielenia aktywów wytwórczych opartych na węglu oraz nierozerwalnie związane z tymi aktywami górnictwo węgla brunatnego. Powstanie spółka, która będzie działała na zasadach rynkowych" - powiedział "Dziennikowi Gazecie Prawnej" Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych.

Aby jednak tak się stało, potrzebujemy jednak przesądzenia rządowego i mam nadzieję, że ten program zyska akceptację Rady Ministrów jak najszybciej. Potrzebujemy też do tego zgody społecznej i dlatego rozpoczęliśmy rozmowy na temat osłon społecznych ze związkowcami - wyjaśniał Soboń.

I wreszcie staramy się wyłonić podmiot, który będzie nam nie tylko doradzał, ale też wszystko liczył i pokazywał w jaki sposób te faktyczne decyzje będą wpływały na kluczowe kwestie z punktu procesu długu, tego które spółki i w jakim zakresie będą częścią Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego - dodał wiceminister.