Celem ministerialnego programu „Sportowe Wakacje+” jest promowanie prozdrowotnych wartości sportu. Program powstał w 2020 roku, kiedy trwająca pandemia utrudniła aktywny odpoczynek dzieci i młodzieży. - Wymyślono go aby wesprzeć organizację imprez sportowych różnego typu: zajęć, obozów, turniejów, konkursów i eventów, ponieważ wyraźnie odczuwamy potrzebę wzmocnienia tych działań - wyjaśnił prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury,

Narodowego i Sportu. Minister Gliński poinformował też, że w związku z potrzebą wsparcia tego typu wydarzeń również w tym roku, Program został zwiększony o 200 procent. - Wzmocniliśmy go i teraz wynosi on 30 milionów złotych łącznie, plus dodatkowe 5 milionów złotych na obozy sportowe z Fundacji LOTTO - powiedział prof. Gliński.

O przyznanie dofinansowania z Fundacji LOTTO im Gabrieli Konopackiej mogą ubiegać się stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, które w swoich statutowych działaniach mają wpisaną aktywizację fizyczną dzieci i młodzieży, rozpowszechnianie sportu i aktywności fizycznej. - Trzeba mieć też świetny pomysł na wykonanie tych działań, wsparcie dzieci i młodzieży pod kątem aktywności fizycznej musi trwać minimum 2 godziny dziennie, a cały program siedem dni. Myślę, że każdy z wniosków mających te cechy zostanie przez nas oceniony pozytywnie - zapewnił Olgierd Cieślik, Przewodniczący Rady Fundacji, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.

W tym roku dofinansowanie bądź refundacja kosztów obejmuje obozy sportowe wyjazdowe i stacjonarne (tzw. półkolonie), odbywające się od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 r. W ramach Programu „Sportowe Wakacje+” organizatorzy wydarzeń mogą liczyć na pokrycie 95 proc. wydatków. - Zwracamy 100 złotych dziennie za każdego uczestnika na obozach wyjazdowych i 50 złotych na stacjonarnych - poinformował minister Piotr Gliński.

W zeszłym roku MKiDN razem z Fundacją LOTTO zorganizowały 350 obozów, w których wzięło udział 11 tysięcy osób. - Niemal cała pula 10 milionów złotych została wtedy rozdysponowana i wierzymy, że tegoroczna pula 15 milionów złotych również zostanie rozdysponowana i znajdą się chętni do organizacji tak ważnej części życia jaką jest rekreacja i sport - podkreślił Olgierd Cieślik. Przewodniczący Rady Fundacji, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego wyraził też nadzieję, że dzięki zwiększeniu tegorocznego budżetu o 5 milionów złotych, liczba uczestników obozów sportowych zbliży się do 15 tysięcy.

Fundacja LOTTO im Gabrieli Konopackiej została założona w 2009 roku. Jej fundatorem jest Totalizator Sportowy. Głównym celem fundacji jest aktywizacja społeczeństwa, przede wszystkim dzieci i młodzieży w różnych sferach życia, ze szczególnym uwzględnieniem sportu i kultury. Fundacja prowadzi wiele własnych programów, w tym autorskie, takie jak: „Kumulacja Dobrej Woli”, „Patroni Roku”, „Kumulacja Aktywności” czy „odLOTTOwa jazda”, a także projekty realizowane z innymi organizacjami non-profit, jak np.: „Rakreaton”.