Obecnie obsługujemy ok. 200 projektów inwestycyjnych. To dobrze rokuje na przyszłość - mówił w czasie Kongresu 590 Krzysztof Drynda, prezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Polska zajmuje drugie miejsce w Europie jeśli chodzi o ściąganie inwestycji zagranicznych. Wyprzedza nas tylko Hiszpania – wskazał prezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Obecnie obsługujemy ok. 200 projektów inwestycyjnych. Liczba ta jest zbieżna z tym, co było w 2019 roku, zatem wróciliśmy do trendu sprzed pandemii. To dobrze rokuje na przyszłość. Z tych 200 projektów około 60 jest związanych z sektorem usługowym. Drugą co do wielkości branżą, jeśli chodzi o projekty inwestycyjne, jest branża motoryzacyjna i elektromobilność – wyjaśniał Krzysztof Drynda.