Minister infrastruktury w rozporządzeniu w sprawie metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wyszczególnił odrębne sposoby sporządzania świadectw ze względu na występowanie w budynku instalacji chłodzącej. Uważam, że jest to dobre rozwiązanie, bowiem uproszczenie metodologii dotyczącej budynków bez systemów chłodzących rozszerza dostęp do zawodu doradcy energetycznego. Umożliwia to osobom, które ukończyły kurs, przygotowanie świadectw bez konieczności zaznajamiania się ze szczegółami obliczeniowymi, które przy tworzeniu prostego świadectwa nie są niezbędne. Większość świadectw będzie wystawiana metodą uproszczoną. Pozwoli to zachować płynność i nie zablokuje transakcji na rynku wtórnym nieruchomości.
Metoda szczegółowa, przeznaczona dla budynków z systemami chłodzenia, wymaga uwzględnienia wielu aspektów i posiadania szerokiej wiedzy w zakresie certyfikacji, fizyki budowli i instalacji. Na przykład zawiera dokładne wyliczenia dotyczące właściwości fizycznych budynków, m.in. pojemności cieplnej przegród budowlanych. Daje to gwarancję, że certyfikacja tych budynków będzie przeprowadzana przez specjalistów i z zachowaniem najwyższej rzetelności.
Rozporządzenie ułatwia sporządzanie świadectw dla budynków wielorodzinnych. Charakterystykę energetyczną budynku lub mieszkania można obliczać na podstawie charakterystyki energetycznej sporządzonej dla całego budynku. Właściciele mieszkań i spółdzielnie zaoszczędzą czas i pieniądze, ale taka charakterystyka nie odzwierciedla poprawnie rzeczywistych wartości parametrów energetycznych poszczególnych lokali.
Natomiast wartość EK określa roczne zapotrzebowanie energii końcowej na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku albo lokalu mieszkalnym i jest wyrażone w kWh/mkw./rok. Pozwoli to określić obiektywne własności fizyczne danego budynku.