- Trzeba przekonać Polaków, że powinni oszczędzać w długim okresie, bo jest rzeczą wiadomą, że nasze emerytury będą dużo niższe niż obecne dochody. Jednocześnie należy dywersyfikować, rozrzucać swoje pieniądze w rożne miejsca, czyli przykładowo część ulokować w banku, a część na giełdzie. A giełda jest dobrym miejscem zwłaszcza dla klienta indywidualnego do długoterminowego oszczędzania - przekonywała Małgorzata Zaleska na 26. Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju. Z szefową GPW rozmawiali redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej Krzysztof Jedlak i zastępca redaktora naczelnego serwisu Interia.pl Paweł Czuryło.