Brexit nie będzie miał wpływu na wysokość długu i koszty jego obsługi - uważa wiceminister finansów Piotr Nowak.

"Ze względu na krótkotrwały charakter osłabienia złotego po ogłoszeniu wyników referendum praktycznie nie będzie miało ono wpływu na poziom długu publicznego ani kosztów jego obsługi. Wpływ wyniku referendum w Wielkiej Brytanii na obszar długu publicznego w Polsce jest w horyzoncie krótkoterminowym ograniczony" - napisał Nowak w odpowiedzi na interpelację poselską.

"Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa na 2016 rok zostały już w ponad 70 proc. sfinansowane, praktycznie sfinansowana została też całość potrzeb walutowych. Ministerstwo Finansów utrzymuje poziom płynnych środków zapewniający bezpieczeństwo finansowania potrzeb pożyczkowych. Na koniec maja br. łączna wartość zgromadzonych środków złotowych i walutowych wyniosła 61 mld zł, czyli ok. 3 proc. PKB" - dodał.

Reklama