Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła w środę stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc. w skali rocznej - podał NBP w komunikacie.

Decyzja ta jest zgodna z konsensusem PAP: wszyscy z 21 ankietowanych wcześniej przez PAP ekonomistów oczekiwali, że RPP na czerwcowym posiedzeniu pozostawi bez zmian stopy procentowe NBP. Zdaniem zdecydowanej większości ekonomistów RPP nie zmieni w tym roku obecnego poziomu stóp. Większość ankietowanych ekonomistów oczekuje wzrostu stóp NBP w przyszłym roku, wskazując głównie na jego drugą połowę.

RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu ubiegłego roku, obniżając je o 50 pb.

Środowa decyzja RPP oznacza, że w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc., lombardowa 2,50 proc., depozytowa 0,50 proc., zaś redyskonta weksli 1,75 proc.

Konferencja prasowa, na której RPP poda uzasadnienie do swojej decyzji rozpocznie się o godz. 16.00.