Łukasz Kuśmierz, departament Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów zaznaczył, ze projekt wdrażający przepisy unijnej dyrektywy o globalnym minimalnym podatku są już na ukończeniu.

Niebawem powinny więc ruszyć konsultacje. Podkreślił jednak, że na razie mowa tylko o implementacji zapisów dyrektywy do polskiego porządku prawnego. Prace mające dostosować krajowy system podatkowy do nowego podatku są przewidziane w drugim etapie.