W tym roku podatek wyrównawczy zostanie zapłacony w tych krajach, które implementowały już dyrektywę. Polski nie będzie wśród nich. Zatem nasz skarb państwa się o niego nie wzbogaci.

Ale to nie jedyna negatywna konsekwencja. Inną może być to, ze przyszli inwestorzy wybiorą inne miejsca lokalizacji swoich nowych projektów. Brak podatku to brak przewidywalności, a tej oczekują firmy najbardziej – podkreśliła Paulina Marusczyk, ekspert Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan