Nie tylko w Europie, ale także w Polsce coraz prężniej rozwija się rynek startupów medycznych, to, co nadal wymaga poprawy to lepsza koordynacja działań we współpracy z personelem medycznym. Tak aby nowe rozwiązania były skomercjalizowane i wykorzystywane w pracy z pacjentem - mówi Weronika Dejneka, p.o. prezes Zarządu PZU Zdrowie.

Jak wskazuje w rozmowie DGP zainteresowaniem cieszą się obecnie przede wszystkim nowe rozwiązania ułatwiające pracę lekarzom i ułatwiające z jednej strony pracę administracyjną poprzez wirtualnych asystentów, ale także przyspieszanie opisów badań oraz analizę badań obrazowych, która może znacząco usprawnić przetwarzanie danych medycznych. - Jednakże, brakuje jednej istotnej rzeczy - mianowicie, wiele pomysłów nie zawsze odzwierciedla rzeczywiste potrzeby lekarzy - podkreśla ekspertka.

Pojawia się też wiele rozwiązań wprowadzających ułatwienia w kształceniu personelu medycznego, pozwalające to robić bez obecności pacjenta. To może być wirtualna rzeczywistość - gdzie przeprowadzane są zabiegi i badania bez obecności pacjenta i innego rodzaju symulatory. Jak dodaje nasza rozmówczyni na Zachodzie rozwija się e-medical things, czyli opieka domowa zdalna oraz wiele gadżetów medycznych. - To będzie szczególnie ważne w kontekście demografii i starzejącego się społeczeństwa - mówi eksperta.

Jak dodaje, tego rodzaju rozwiązania mogłoby wspomóc zdrowie pracowników, co jest kręgu zainteresowania pracodawców. Szczególnie kiedy na rynku jest niedobór pracowników, firmy zaczynają promować dodatkowe rozwiązania medyczne dla swoich pracowników. - W tym obszarze również zmieniają się oferty. Po pandemii coraz mniejszym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania dotyczące stacjonarnej pracy jak np. zdrowe środy, pracodawcy szukają ofert, które będą skierowane do pracowników zdalnych - mówi prezeska PZU Zdrowie. Jak zauważa coraz istotniejsze staje się także zdrowie psychiczne pracowników. Wpływ na to ma również częstsze mówienie o ESG (Environmental, Social, and Governance), które kładzie nacisk na zrównoważony rozwój, w tym także zdrowie pracowników. - Dlatego też wsparcie psychiczne pracowników staje się coraz bardziej pożądane, a pracodawcy oferują dostęp m.in. do bezpłatnych konsultacji psychologicznych. Pracownicy także coraz częściej pytają nie tylko o opiekę medyczną dla dzieci, ale także dla rodziców.