Budowanie zespołów opartych na zdywersyfikowanych kompetencjach otwiera dostęp do większej ilości doświadczeń, perspektyw i pozwala reagować na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynkowe. Dlatego też tworzenie miejsca pracy przyjaznego kobietom jest dla nas szczególnie istotne. Jesteśmy organizacją, w której rosnąca reprezentacja kobiet na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych, nie tylko wpływa na sukces firmy, ale też kreuje model kultury organizacyjnej. Obecne, silne wzorce kobiece są inspiracją dla osób z potencjałem wewnątrz organizacji, ale też przyciągają talenty z rynku pracy.

Mentoring jest ważną przestrzenią rozwojową, w której każdy może zdobyć wiedzę ekspercką, biznesową i rozwijać poszczególne zawodowe kompetencje. Proces mentoringowy pozwala swobodnie dyskutować o istotnych kwestiach z doświadczonym partnerem, od którego możemy „odbijać” nasze myśli, dzielić się pomysłami i refleksjami, bez obawy przed tym, jak to wpłynie na ocenę naszej pracy. Ta forma nauki jest szczególnie istotna dla kobiet w organizacjach, nie tylko w Amazon. Ogólnie ma znaczący wpływ na szybkość uczenia się, wzrost pewności siebie, a także budowanie sieci wsparcia, dzięki którym coraz silniejsze stają się kobiece wzorce w strukturach firmy.

Nasze flagowe inicjatywy mentoringowe tworzone są właśnie przez kobiety pracujące w Amazon. W skład zespołów zarządzających tymi programami wchodzą przedstawicielki działów operacyjnych, szkoleniowych, technicznych i HR, pełniące zarówno role menadżerskie jak i specjalistycznie. Pozwala nam to tworzyć ofertę rozwojową odpowiadając na realne potrzeby wynikające z funkcjonowania organizacji. Aktywnie pracujemy też z informacją zwrotną po każdym spotkaniu.

ikona lupy />
Agata Dziuba - Senior HR menedżerka w Amazon / Materiały prasowe

W Amazon działa formalny program mentorski, która pomaga łączyć mentorów i mentee ze względu na wskazane obszary rozwojowe. Mamy także programy dedykowane kobietom m.in.Women in Leadership (WLP), który skierowany jest do kobiet na stanowiskach kierowniczych, wchodzących w świat logistyki. Program ten tworzy przestrzeń do budowania kobiecej sieci kontaktów, wzajemnego wsparcia oraz wymiany doświadczeń i inspiracji, a także pomaga zdobywać narzędzia do pracy nad rozwojem, do budowania kariery i marki własnej wewnątrz organizacji. W ubiegłym roku warsztaty WLP uzupełniliśmy o dodatkowe sesje – Mastermind, podczas których uczestniczki przychodzą z przygotowywanymi case study z tematycznego zakresu sesji (np.: Rozmowy rozwojowe, Budowanie własnej marki). Następnie wspólnie omawiają dany przypadek i dzielą się doświadczeniami. Obserwujemy, jak pozytywnie wpływa to na budowanie sieci wzajemnego wsparcia. Wszystkie nowe rozwiązania wprowadzamy dzięki naszym uczestniczkom. Dzięki nim widzimy także, że każde nowe pokolenie kobiet mierzy się z nowym rodzajem wyzwań. My chcemy im pomóc w nawigowaniu między tymi nowymi potrzebami. Szczególnie cieszy mnie to, że kobiety na gruncie zawodowym stają się coraz bardziej wokalne i jasno określają, jakiego wsparcia potrzebują i nie boją się go szukać.

Kolejną z inicjatyw jest program Women Career Developement. Uczestniczki i trenerki WLP wspólnie dostrzegły potrzebę wsparcia kobiet na stanowiska początkowych, więc stworzyły materiał edukacyjny w formie warsztatów, skupiający się m.in. na identyfikacji swoich mocnych stron, szukaniu możliwości rozwojowych, przygotowaniu do rozmów na temat własnej kariery. Program spotyka się z pozytywnym odbiorem uczestniczek, co realnie przekłada się na zwiększoną liczbę aplikacji na stanowiska liderskie, kierownicze, specjalistyczne.

Oprócz tego prężnie działa grupa Women@Amazon, organizująca cykle wykładów i spotkań dedykowanych dla kobiet. Warto też wspomnieć o tym, że umożliwiamy kierunkową edukację młodym dorosłym, wchodzącym na rynek pracy, np. w ramach 2-letniego płatnego programu stażowego Amazon czy programu „Girls Do Engineering”, który zachęca dziewczyny ze szkół średnich do studiowania na kierunkach inżynierskich.W obu programach zapewniamy kształcenie zawodowe, wsparcie mentorów czy planowanie ścieżki zawodowej.

Mentoring, prowadząc często do głębszego zrozumienia talentów i kompetencji, pozwala nam otworzyć się na nowe ścieżki rozwoju naszej kariery. Amazon jako organizacja wzmacnia też takie postawy, umożliwiając wszystkim, nie tylko kobietom, na szukanie nowych ról w organizacji, wychodząc właśnie z przekonania, że różnorodność doświadczeń, wnosi ciekawe perspektywy do kolejnych zespołów.

Warto podkreślić, że inicjatywy rozwojowe dla kobiet to tylko mały fragment działań ukierunkowanych na budowanie kultury organizacyjnej opartej o zasady DEI. Działamy też z programami świadomościowymi, pokazującymi naszym pracownikom jak rozpoznawać mniej stereotypowe przekonania i zachowania w miejscu pracy i jak im przeciwdziałać. Myślę, że tak kompleksowe podejście do tematu, jest jednym z czynników, który trzeci raz z rzędu pozwala nam zdobywać certyfikat Top Employer, nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach Europy.

Czytaj więcej w DGP Kobiety w Biznesie