Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu powołało we wtorek nową radę nadzorczą spółki. Wcześniej walne odwołało członków poprzedniej i ustaliło liczbę członków rady na 10. Przewodniczącym nowej rady został Wojciech Popiołek.

Poza przewodniczącym rady nadzorczej walne powołało zgłoszonych do rady przez Skarb Państwa: Michała Gajdusa, Ewę Gąsiorek, Katarzynę Łobos, Kazimierza Mordaszewskiego, Mikołaja Pietrzaka, Ireneusza Sitarskiego, Tomasza Sójkę i Tomasza Zielińskiego.

Wojciech Popiołek, który we wtorek został odwołany przez ministra aktywów z rady z upływem dnia 6 lutego, został do niej ponownie powołany z dniem 7 lutego. Również z dniem 7 lutego został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Orlenu.

Nowa rada nadzorcza Orlenu

Nowy skład rady nadzorczej zasiliły osoby, które zostały zgłoszone przez Skarb Państwa, czyli akcjonariusza spółki.

Michał Gajdus według informacji podanej na stronie internetowej Orlenu jest adwokatem w Izbie Adwokackiej, specjalizuje się w "prowadzeniu skomplikowanych sporów sądowych zarówno przed sądami polskimi, w tym Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również przed sądami międzynarodowymi, tj. Trybunałem Sprawiedliwości UE, Sądem UE i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka , a także przed krajowymi i międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi".

Ewa Gąsiorek w 2014 roku uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie naukowej Finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, zastępca dyrektora ds. realizacji budżetu województwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W latach 2015-2020 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego, a w 2020 roku została powołana na Członka Komitetu Audytu m. st. Warszawy.

Katarzyna Łobos ma stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz uprawnienia zawodowe radcy prawnego. "Obecnie zatrudniona w naczelnym organie kontroli państwowej, gdzie pełni obowiązki wicedyrektora Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego. W zakresie swoich zadań odpowiedzialna m.in. za udział w posiedzeniach organu kolegialnego i zespołów orzekających komisji rozstrzygającej. Członek Grupy Planowania Kontroli" - czytamy w informacji Orlenu.

Kazimierz Mordaszewski jest absolwentem prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwentem KUL-u. W 2006 roku dołączył do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie do 2012 r. był dyrektorem Biura Prawnego, a od 2012 do 2015 roku Zastępcą Szefa Agencji. Jak podano, był także członkiem Rady Nadzorczej PHZ Cenzin Sp. z o.o. oraz w latach 2010-2014 członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Obecnie pełni funkcję dyrektora departamentu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Mikołaj Pietrzak jest jednym z założycieli Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy, absolwentem prawa na UW i jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Prowadzi przede wszystkim sprawy z zakresu prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych oraz compliance. Specjalizuje się także w prawach człowieka i prawie konstytucyjnym.

Ireneusz Sitarski jest magistrem ekonomii Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (ob. Szkoły Głównej Handlowej) na Warszawie. "Doradca gospodarczy specjalizujący się w doradztwie finansowym, restrukturyzacji, fuzjach i przejęciach firm. W trzydziestoletniej praktyce pełnił funkcje zarządzające w spółkach prawa handlowego, dwukrotnie na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Ministerstwie Skarbu Państwa" - podano.

Tomasz Sójka - profesor nauk prawnych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie spółek, rynku kapitałowego i nowych technologii. Był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, gdzie uczestniczył w pracach nad Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW. Przez 15 lat był partnerem zarządzającym jednej z większych polskich kancelarii prawnych.

Tomasz Zieliński. "Ekspert sektora chemicznego z ponad 20-letnim stażem pracy na najwyższych stanowiskach menadżerskich, zarządczych oraz w obszarze naukowo-akademickim. Doświadczenie zawodowe budował m.in. w najważniejszych spółkach sektora chemicznego oraz rafineryjno- petrochemicznego w Polsce i Europie Środkowej (m.in. Orlen S.A., Anwil S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police”, Orlen Unipetrol a.s, Spolana s.r.o.), w doradztwie strategicznym i biznesowym oraz na Politechnice Warszawskiej. Od kilkunastu lat reprezentuje interesy krajowego przemysłu chemicznego w kraju i za granicą oraz zasiada w radach licznych krajowych i międzynarodowych organizacji biznesowych i przemysłowych" - napisano w komunikacie Orlenu.