Dyskusja na temat 3W, czyli wody, wodoru i węgla pokazała znaczenie nowoczesnych technologii dla zrównoważonego rozwoju. A także to, jak wiele zależy od ludzi

Idea 3W została zainicjowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, polski bank rozwoju. Zakłada ona połączenie kompetencji i potrzeb świata nauki, biznesu i administracji, by na podstawie rozwiązań w obszarach wody, wodoru i węgla pierwiastkowego budować lepszą, nowoczesną, zrównoważoną przyszłość.

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, we Three Seas New Opportunities House, pawilonie Trójmorza, odbyła się dyskusja „3W: Wspieranie globalnego zrównoważonego rozwoju poprzez regionalne technologie”. Poprowadził ją Maciej Bukowski, starszy ekspert ds. analiz międzynarodowych w departamencie 3W BGK. Wzięli w niej udział: Beata Daszyńska-Muzyczka, ambasador, specjalny przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ds. Inicjatywy Trójmorza, dr Soichi Noguchi, doświadczony astronauta, profesor inżynierii na uniwersytetach tokijskim i w Nihon oraz Executive Chief Fellow w Institute for International Socio-Economic Studies, a także dr Jagjit Singh Srai, Director of Research Wydziału Inżynierii Uniwersytetu w Cambridge oraz szef funkcjonującego tam ośrodka naukowego Centre for International Manufacturing.

ikona lupy />
Dr Jagjit Singh Srai / fot. materiały prasowe

Dr Jagjit Singh Srai zwracał uwagę, że do osiągnięcia celu „net zero” w zakresie emisyjności, niezbędne są działania obejmujące produkcję i łańcuchy dostaw.

Z wypowiedzi uczestników dyskusji wyłonił się klarowny obraz. Jeszcze pod koniec XX w. człowiek prowadził działalność tak, jakby zasoby naturalne pozostawały nieskończone. Były one intensywnie eksploatowane, a jednocześnie do środowiska wracały szkodliwe odpady i emisje. XXI w. przyniósł otrzeźwienie, co nie znaczy, że odwrócenie zakorzenionego paradygmatu jest łatwe.

Jak wynika z dyskusji w Davos, krytyczne znaczenie dla ochrony środowiska ma rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym (cyrkularnej), w której przetwarzane odpady stają się ponownie zasobami. Tu pojawia się kwestia technologii, które na to pozwolą, jednocześnie ograniczając samo zużycie zasobów we wszelkich rodzajach produkcji. W dyskusji podkreślono, że produkcja odpowiada za 25 proc. światowej emisji dwutlenku węgla.

Eksperci zwrócili uwagę na pozytywne zjawisko, jakim jest skracanie łańcuchów dostaw, będące efektem ostatnich szoków – w tym pandemii COVID-19. Produkcję przenosi się bliżej rynków docelowych. Zjawisko to jest korzystne dla środowiska, ponieważ istotnym źródłem zanieczyszczeń jest również transport.

Kolejne wyzwanie polega na tym, że aby skutecznie zarządzić jakimkolwiek procesem, w tym dekarbonizacji, trzeba go przeanalizować i zmierzyć odpowiednie parametry. Z pomocą przychodzą technologie z obszaru IT, na czele z dynamicznie rozwijającą się sztuczną inteligencją.

Wszystko to jednak nie wystarczy bez odpowiedniego i świadomego działania człowieka – podkreślali zgodnie uczestnicy dyskusji. Kolejne odkrywane, nowoczesne rozwiązania i narzędzia trzeba zaprząc do ograniczania zanieczyszczeń środowiska. Potrzebne są też odpowiednie działania nawet na najniższym poziomie, czego najprostszym przykładem jest tu sortowanie odpadów.

Aby rzeczywiście zrównoważony rozwój stał się dominującym trendem, niezbędne są też bodźce finansowe i regulacyjne, prowadzące do określonych działań i zachowań.

Ale jest coś jeszcze. Globalna produkcja rośnie – bo rośnie również konsumpcja. Bez zmiany nastawienia do niej ludzi pchnięcie świata na tory zrównoważonego rozwoju będzie trudniejsze.

– Dyskusja pokazała, że świat nauki, administracji i biznesu musi współpracować i iść ramię w ramię, aby stawiać czoła wyzwaniom zrównoważonego rozwoju – mówi Maciej Bukowski. Wskazuje, że już sam przepływ informacji pomiędzy interesariuszami stanowi często największą wartość dodaną pozwalającą projektować innowacyjne rozwiązania lepiej i wdrażać je skuteczniej.

Maciej Bukowski zwraca również uwagę, że podczas dyskusji ważnym wątkiem okazało się finansowanie innowacji i rozwoju technologii. Instytucje finansowe muszą dostosowywać swoją ofertę. Przykładem jest BGK, który poza oferowanymi przez niego twardymi instrumentami finansowania eksportu łączy także poprzez program 3W polskie firmy technologiczne z inwestorami venture capital.

Istotne znaczenie, o czym mówili uczestnicy dyskusji, ma również edukacja w świecie finansów. Tyczy się to zarówno innowatorów, którzy poszukują środków na realizację swoich przedsięwzięć, jak i podmiotów finansujących, które powinny być na bieżąco z projektami i trendami realizowanymi czy wspieranymi przez podobne instytucje.

Uczestnicy dyskusji podkreślali również znaczenie współpracy we wdrażaniu prośrodowiskowych rozwiązań technologicznych. Dobrym przykładem jest tu ekosystem, który powstał wokół idei 3W, skupiający już ponad 250 podmiotów, m.in. przedsiębiorców i instytuty badawcze. Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W pilotuje projekty związane z obszarami wody, wodoru i węgla.

partner relacji

ikona lupy />
fot. materiały prasowe