Proponujemy ustawę, która przerywa patologię, która miała miejsce w spółkach Skarbu Państwa - powiedział minister skarbu Dawid Jackiewicz po przyjęciu przez rząd projektu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

"2 mln 892 tys. zł to jest roczny zarobek prezesa PKO BP za rok 2015, 6 mln 549 tys. zł to jest roczny zarobek razem z odprawą dla prezesa PKN Orlen za rok 2015, 2 mln 438 tys. zł - roczny zarobek prezesa KGHM Polska Miedź S.A., 1 mln 678 tys zł - roczny zarobek prezesa spółki Tauron, 3 mln 268 tys. zł - roczny zarobek prezesa spółki PZU" - wyliczał minister na początku konferencji.

Zaznaczył, że na przestrzeni ostatnich lat "z pełną świadomością i premedytacją" pozwalano na omijanie ustawy kominowej. "Ustawa kominowa z 2000 r. (...) była na tyle archaiczna, na tyle dziurawa, że dawała możliwości jej omijania poprzez kontrakty menadżerskie. Praktykowano je nagminnie, budując wynagrodzenia idące w miliony złotych, odprawy idące w miliony złotych, często konstruowane w taki sposób, że nie było wiadomo w oparciu o jakie kryteria, w sposób uznaniowy, w sposób nieadekwatny do kondycji i sytuacji finansowej danego podmiotu" - ocenił Jackiewicz.

"Dzisiaj chcemy Państwu zaproponować ustawę, która przerywa tę patologię, która miała miejsce w spółkach Skarbu Państwa. Chcemy Państwu zaproponować ustawę, która w sposób kompleksowy reguluje cały obszar wynagradzania w radach nadzorczych i zarządach spółek Skarbu Państwa" - podkreślił szef resortu skarbu.

"Za punkt wyjścia przyjęliśmy zasadę powszechności; ta ustawa w przeciwieństwie do tzw. ustawy kominowej(...) obejmuje swoimi regulacjami wszystkie spółki Skarbu Państwa, spółki w których Skarb Państwa posiada powyżej 50 proc. akcji i udziałów, ale również te, w których posiadamy poniżej 50 proc. udziałów. Tak do tej pory nie było, ustawa kominowa swoim zasięgiem obejmowała tylko spółki z udziałem powyżej 50 proc." - tłumaczył.

Podkreślił, że proponowana ustawa dotyczy zarówno spółek skarbu państwa, jak i spółek samorządowych, czyli komunalnych. "Dotyczy zarówno wynagrodzeń zarządów, jak i rad nadzorczych. Reguluje kompleksowo sprawy wynagrodzenia zasadniczego, sprawy wynagrodzenia dodatkowego, jakimi są premie, a także wszystkie inne przywileje, jakie do tej pory przysługiwały członkom zarządów i prezesom, a które w tej chwili dzięki tej ustawie cywilizujemy, porządkujemy, lub w uzasadnionych przypadkach po prostu znosimy" - dodał minister.