- Polski sektor finansowy jest dojrzały, a jednocześnie stale i silnie wspierany przez najnowsze fintechowe technologie. Posiada wiele kompetencji dających przewagę konkurencyjną. Polskie instytucje finansowe są liderami w centralnej i wschodniej Europie. Wraz z partnerami staraliśmy się to pokazać podczas największego globalnego wydarzenia fintechowego w Singapurze – mówi Paweł Widawski, szef thinknanku FinTech Poland, który stworzył strategię przyspieszenia rozwoju polskiego centrum finansowego i jego awansu do światowej ekstraklasy.

Delegacja FinTech Poland pojechała na Singapore Fintech Festival (SFF 2023), by promować zainicjowane przez siebie przedsięwzięcie publiczno-prywatne Future Finance Poland wspieraną m.in. przez Polska Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) i PKO Bank Polski. Paweł Widawski mówił szeroko o FFP podczas Poland-ASEAN Fintech Forum, niezwykle udanego spotkania z partnerami i potencjalnymi kooperantami z krajów południowo wschodniej Azji zorganizowanego pod patronatem Ambasady RP w Singapurze w przeddzień SFF 2023 wraz z Global FinTech Institute i Singapore Business Federation w prestiżowej siedzibie tej ostatniej. Kulminacyjnym punktem tego wydarzenia było podpisanie porozumienia o zacieśnieniu współpracy między FinTech Poland a Global FinTech Institute, międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z szeroko pojętego obszaru fintechu, upowszechniającą wiedzę i promującą kooperację w tym zakresie. Głowna siedziba GFI mieści się właśnie w Singapurze.

Polski pawilon promuje Future Finance Poland

Przedstawiciele FinTech Poland przeprowadzili też mnóstwo rozmów z uczestnikami trzydniowego SFF 2023. Doskonale sprawdził się współtworzony przez thinktank polski pawilon narodowy promujący nasz sektor finansowy oraz innowacyjne rozwiązania rozwijane przez prężny rynek fintechowy pod szyldem Future Finance Poland.

- Celem tej inicjatywy jest rozwój i promocja polskiego centrum finansowego. Po 30 latach bardzo szybkiego rozwoju w kraju przyszedł czas na odważne umiędzynarodowienie działalności. Pomagamy polskim podmiotom sektora finansowego śmiało wychodzić za granicę, a zarazem staramy się pozyskiwać wciąż nowe inwestycje w tym sektorze w Polsce. Wszystko po to, by Polska jako centrum finansowe nowej generacji awansowała w światowych rankingach i w ciągu kilku lat znalazła się w elitarnym gronie 30 kluczowych centrów globu – wyjaśnia Paweł Widawski.

Podkreśla, że nowoczesny, napędzany technologiami sektor finansowy wpływa w wielu aspektach na rozwój całej gospodarki. – Cieszę się, że świadomość tego faktu rośnie. Nasza inicjatywa realizowana jest przez sektor prywatny, ale wspiera ją bardzo mocno sektor publiczny. Widać to tutaj, w Singapurze. Polski pawilon jest jednym z 36 pawilonów narodowych na SFF 2023. Jesteśmy w bardzo dobrym towarzystwie, obok są m.in. pawilonyJaponii, Francji, Wielkiej Brytanii czy Australii. To znakomite miejsce do promowania idei Future Finance Poland – podkreśla szef FinTech Poland.

Polska w drodze do finansowej ekstraklasy

Podczas SFF 2023 dużo mówiono o tym, że rewolucja technologiczna w połączeniu ze zmianami pokoleniowymi, transformacją modelu życia i pracy oraz przetasowaniami w globalnej gospodarce otwiera takim krajom, jak Polska, leżącym dotąd poza centrami globalnej mapy gospodarczej, nowe okna możliwości. W sektorze finansów takie okno otwarło się najszerzej, gdyż za sprawą transformacji technologicznej nasze instytucje finansowe, w tym banki, weszły do elity najbardziej zaawansowanych cyfrowo w Europie i świecie. – Dzięki skoordynowanemu współdziałaniu i przemyślanemu doborowi specjalizacji oraz rozwijaniu i wykorzystywaniu technologii o największym potencjale, takich jak generatywna sztuczna inteligencja, możemy szybciej niż się spodziewamy awansować do ekstraklasy – komentuje Paweł Widawski.

Podkreśla, że budowa i promocja polskiego centrum finansowego wymaga aktywnej obecności podczas wszystkich kluczowych wydarzeń globalnych, takich jak SFF. – W połowie listopada Singapur stał się na kilka dni miejscem bardzo ważnej rozmowy o przeszłości finansów. Jest on zarazem jednym z globalnych centrów finansowych i bramą do rynków Azji, w szczególności regionu ASEAN, który walnie przyczynia się dziś do rozwoju światowej gospodarki. Jeśli mamy ambicje międzynarodowe, jeśli chcemy pomóc polskim firmom, polskim fintechom, a także polskim bankom wzmocnić swoją pozycję, to musimy tu być – wyjaśnia szef FinTech Poland.

Przyznaje, że w kraju często nie doceniamy, jak poważnymi i cennymi zasobami już dysponujemy. - W ciągu ponad 30 lat udało się Polsce stworzyć niezwykle solidny, bezpieczny i nowoczesny sektor finansowy. Mamy najlepiej rozwinięty w regionie sektor kapitałowy, sektor ubezpieczeniowy. Bardzo prężnie rozwija się sektor fintechów. Warto to pokazywać, wzmacniając swój marketing i zarazem głośno mówić, że nasze ambicje sięgają znacznie dalej – podsumowuje Paweł Widawski.

ikona lupy />
Materiały prasowe