- Kluczowa część strategii cyfrowej banku związana jest z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Trzeba przy tym pamiętać, że na końcu każdego narzędzia wprowadzanego przez bank znajduje się użytkownik, który musi chcieć z niego korzystać. Niektóre rozwiązania mają głęboki sens, a inne nie - mówi Andrzej Kopyrski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego. W ramach cyklu „Masterclasses” (Lekcje mistrzów) prezentował podczas Singapore Fintech Forum, kluczowego globalnego spotkania świata finansów i technologii, postępy i plany największego banku Europy Środkowo-Wschodniej w obszarze cyfryzacji usług z użyciem sztucznej inteligencji.

W ostatnim roku sztuczna inteligencja stała się najgorętszym pojęciem dyskutowanym właściwie we wszystkich środowiskach. Rewolucja zapoczątkowana wydaniem ChatGPT przez OpenAI wynika nie tyle z samej technologii – rozwijanej i stosowanej przecież od wielu lat – co z udostępnienia jej wszystkim i łatwości stosowania przez osoby nietechniczne.

W PKO Banku Polskim AI wykorzystywana jest m.in. w obsłudze klienta, procesach wewnętrznych, a w coraz większym stopniu także w ocenie ryzyka i potrzebach CRM. Jest obecna w botach głosowych, gdzie przeprowadziła już ponad 25 milionów rozmów z klientami banku. Zwiększa się nie tylko liczba botów i obszarów ich działania, ale i funkcjonalność rozwiązań opartych na AI – niemal codziennie zyskują one nowe umiejętności i kompetencje. Asystent głosowy w aplikacji mobilnej IKO pozwala np. w pełni wykonać transakcję, taką jak przelew bankowy, za pomocą polecenia głosowego. Inną ważną i bardzo przydatną funkcjonalnością jest analiza oszczędności i wydatków na koncie bankowym oraz prezentowanie jej wyników w przyjaznych dla użytkownika formatach graficznych.

AI pomaga zarządzać ryzykiem i wspiera ocenę zdolności kredytowej

Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana nie tylko w bankowości detalicznej, ale także w korporacyjnej i inwestycyjnej, m.in. do zabezpieczania transakcji z wykorzystaniem autoryzacji biometrycznej. Dalszy rozwój rozwiązań opartych na AI pozwoli jeszcze lepiej dopasować usługi bankowe do bardzo indywidualnych potrzeb.

Obszary, które w największym stopniu korzystają na rozwoju sztucznej inteligencji, to zarządzanie ryzykiem i scoring kredytowy. Już jedna piąta decyzji kredytowych w PKO Banku Polskim podejmowana jest przy wsparciu modeli uczenia maszynowego / AI. Bank chce podnieść ten poziom do 90 procent do końca 2025 roku. Modele uczenia maszynowego obsługują też działania windykacyjne. Ogromną rolę w tej rewolucji odgrywa migracja systemów bankowych do chmury obliczeniowej

- Mamy bardzo szerokie plany dalszego wykorzystania rozwiązań opartych na generatywnej sztucznej inteligencji. Podczas naszej ostatniej akcji edukacyjnej połączonej ze zbieraniem pomysłów dot. Generative AI, nasi pracownicy zgłosili ich blisko 700. Planujemy m.in. projekt badawczy wraz ze środowiskiem naukowym w celu zbudowania Large Language Models (LLM) dostosowanych do naszych potrzeb. AI odegra też ważną rolę w internacjonalizacji naszych usług, jako że stale rośnie liczba języków używanych przez naszych klientów – wyjaśnia Andrzej Kopyrski.

Coraz większe pożytki z metaversum i blockchain

- Skok technologiczny, jakiego dokonał przed laty polski sektor finansowy, zaowocował dziś znaczną otwartością na innowacyjne rozwiązania w branży. Nasz sektor, który początkowo rozwijał się dzięki współpracy z fintechami, obecnie buduje autorskie rozwiązania w obszarach takich jak płatności mobilne, zarządzanie finansami osobistymi, ubezpieczenia czy pożyczki. Dzięki temu mamy nie tylko wysoko ocenianą przez klientów aplikację bankowości mobilnej i własną sztuczną inteligencję obsługującą miliony spraw naszych klientów, ale też pierwsze rozwiązanie sektorowe oparte na blockchainie i wirtualny oddział w Metaverse – wylicza Andrzej Kopyrski.

Blockchain pomaga m.in. dostarczać dokumenty cyfrowe, zapewniając jednocześnie ich niezmienność obecnym i byłym klientom. Generuje to milionowe oszczędności, gdyż ogranicza to konieczność drukowania i wysyłki np. regulaminów. - Nasz zespół wciąż pracuje nad rozwojem i popularyzacją tej technologii w porozumieniu z lokalnym regulatorem. To przykład jednego ze wspólnych mianowników ASEAN i Polski, który można przenosić i rozwijać, gdzie nasz kraj jest na wcześniejszym etapie rozwoju niż kraje Azji Południowo-Wschodniej – podkreśla Andrzej Kopyrski.

Regulacje mogą wesprzeć lub zablokować rozwój AI

Wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego zwraca uwagę na znaczące różnice w podejściu do regulacji sztucznej inteligencji w organach Unii Europejskiej i w krajach ASEAN.

- UE dość często jest znacznie bardziej zaawansowana, proponując regulacje, jak to było na przykład z RODO. Akt w sprawie sztucznej inteligencji omawiany w Parlamencie Europejskim będzie miał istotne konsekwencje dla banków. Równocześnie toczy się w Europie ożywiona dyskusja, czy bardzo restrykcyjne przepisy nie staną się dla przedsiębiorstw barierą w rozwoju kluczowej technologii, jaką jest generatywna AI. A brak postępów może firmy pozbawić konkurencyjności. Ta sfera wymaga więc ogromnej rozwagi – mówi wiceprezes PKO Banku Polskiego.

Kluczowe wyzwania sektora finansów do 2030 r. wedle Międzynarodowego Funduszu Walutowego:

• Rozwój technologii cyfrowych

• Rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w kontekście zmian klimatycznych

• Wpływ zmian demograficznych

• Złożoność geopolityki

• Nieuchronność transformacji strukturalnej

ikona lupy />
Materiały prasowe