Najnowsze technologie, na czele ze sztuczną inteligencją, mogą ułatwiać nam życie i podnosić jego jakość, ale w złych rękach są źródłem mnóstwa zagrożeń, w tym takich, o których dotąd nam się nie śniło. Jak stworzyć cyfrowy ekosystem odporny na niecne czyny tych złych? Kto powinien go budować? Kto jest odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo przeciętnych użytkowników i konsumentów oraz przedsiębiorców i instytucji? Z Martinem Markiewiczem, szefem statupu Silent Eight, dostarczającego autorskie technologie czołowym instytucjom finansowym świata, rozmawiamy o tym podczas Poland-ASEAN Fintech Forum zorganizowanego w Singapore Business Forum w przeddzień Singapore Fintech Festival (SFF), najważniejszego globalnego wydarzenia fintechowego, w którym uczestniczy silna jak nigdy reprezentacja Polski.

SFF przyciąga co roku 70 tysięcy specjalistów zainteresowanych kierunkami i efektami technologicznej rewolucji w kluczowym dla gospodarki świecie finansów, w tym szeroką reprezentację liderów i przedstawicieli banków centralnych i innych publicznych instytucji sektora finansowego oraz przodujących w innowacjach banków komercyjnych. W zdominowanym przez fintechy sektorze najgorętszym tematem jest dziś wykorzystanie potencjału generatywnej sztucznej inteligencji (AI). Polska ma ambicję zostać głównym hubem rozwoju tej technologii w naszej części Europy i jednym z głównych na świecie.

W przeddzień SFF PKO Bank Polski, PAIH, FinTech Poland, Global FinTech Institute i Singapore Business Federation zorganizowały pod patronatem Ambasady RP w Singapurze Poland-ASEAN Fintech Forum. Celem bardzo aktywnej wizyty w Singapurze jest promocja polskiego sektora finansowanego i innowacyjnych rozwiązań rozwijanych przez prężny rynek fintechowy. Forum jest doskonałą okazją do nawiązania współpracy między ekosystemami finansowymi Polski i krajów Południowo-Wschodniej Azji. Ale przyświeca mu także, podobnie jak uczestnictwu polskiej reprezentacji w SFF, bardziej długofalowy i ambitny cel: przekształcenie Polski w jedno z 30 najważniejszych globalnych centrów finansowych.

Materiały prasowe