Jakie są największe atuty Polski i polskiej gospodarki? Czy możemy marzyć o statusie nowego globalnego centrum finansowego? Jaki wpływ na pozycję naszego kraju ma to, co dzieje się w światowej gospodarce? Podczas Poland-ASEAN Fintech Forum, w przeddzień Singapore Fintech Festival (SFF) w Singapurze, mówił nam o tym Paweł Godek - Partner, Head of Corporate Banking and Climate Finance in CEE, Boston Consulting Group (BCG).

SFF to największe na świecie wydarzenie fintechowe. Przyciąga co roku 70 tysięcy specjalistów zainteresowanych kierunkami i efektami technologicznej rewolucji w kluczowym dla gospodarki świecie finansów, w tym szeroką reprezentację liderów i przedstawicieli banków centralnych i innych publicznych instytucji sektora finansowego oraz przodujących w innowacjach banków komercyjnych. W zdominowanym przez fintechy sektorze najgorętszym tematem jest dziś wykorzystanie potencjału generatywnej sztucznej inteligencji (AI). Polska ma ambicję zostać głównym hubem rozwoju tej technologii w naszej części Europy i jednym z głównych na świecie.

W przeddzień SFF PKO Bank Polski, PAIH, FinTech Poland, Global FinTech Institute i Singapore Business Federation zorganizowały pod patronatem Ambasady RP w Singapurze Poland-ASEAN Fintech Forum. Celem bardzo aktywnej wizyty w Singapurze jest promocja polskiego sektora finansowanego i innowacyjnych rozwiązań rozwijanych przez prężny rynek fintechowy. Forum jest doskonałą okazją do nawiązania współpracy między ekosystemami finansowymi Polski i krajów Południowo-Wschodniej Azji. Ale przyświeca mu także, podobnie jak uczestnictwu polskiej reprezentacji w SFF, bardziej długofalowy i ambitny cel: przekształcenie Polski w jedno z 30 najważniejszych globalnych centrów finansowych.

Materiały prasowe