Członek Rady Nadzorczej Orlenu Michał Klimaszewski złożył rezygnację ze stanowiska z dniem 31 października - poinformowała w piątek spółka. Klimaszewski, jako niezależny członek Rady Nadzorczej zasiadał w niej od czerwca 2016 r.

Zgodnie z informacjami Orlenu, Klimaszewski to adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Nauki Administracji i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autor i współautor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, autor ekspertyz i opracowań dla podmiotów sektora publicznego i prywatnego, oraz członek rad nadzorczych spółek o kapitale prywatnym.

Michał Klimaszewski został powołany do Rady Nadzorczej ówczesnego PKN Orlen 3 czerwca 2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 25 maja 2022 r. ZWZ PKN Orlen ponowie powołało go do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.(PAP)

wkr/ drag/