Najprościej mówiąc na finansowaniu spółek celowych, które będą realizowały wybrany projekt. Bank przy udzielaniu kredytu nie skupia się więc na historycznej analizie sytuacji finansowej spółki, tak jak robi to w przypadku kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Najważniejsze przy ocenie zdolności do obsługi zadłużenia są przychody, które dopiero będą generowane przez sam projekt i z których będzie spłacany kredyt.

Dlaczego banki kierują ofertę finansowania poprzez spółki celowe głównie do inwestorów realizujących duże przedsięwzięcia inwestycyjne?

Każdy projekt wymaga bardzo dużego zaangażowania analityków, weryfikacji umów, sprawdzania opłacalności inwestycji. To znacznie trudniejsze niż zwykła ocena zdolności kredytowej. Duże projekty procesowane są przez departament finansowania projektów inwestycyjnych. Mniejsze trafiają pod opiekę doradców korporacyjnych, którzy zajmują się udzielaniem standardowych kredytów, formuła project finance jest im obca, załatwianie formalności znacznie się więc przedłuża. Poza tym małe projekty często nie przystają do strategii dużych instytucji finansowych, które z reguły skupiają się na obsłudze transakcji opiewających na dziesiątki i setki milionów. W Raiffeisen Polbank wyrównaliśmy te szanse.

Nie wszystkie banki taką szansę dają, choć również wierzą w sektor MSP.

To jest zrozumiałe. Project finance jest finansowaniem specjalistycznym wymagającym nie tylko większych kapitałów, ale również silnego zaplecza eksperckiego w postaci wydzielonych departamentów finansowania projektów inwestycyjnych. Dla mniejszych banków tworzenie takiego zaplecza kadrowego jest najczęściej nieopłacalne, np. ze względu na trudność z osiągnięciem efektu skali.

MSP mogą liczyć na jakieś przywileje?

Przede wszystkim finansujemy projekty już od 1 mln euro. Dolna granica dla większości innych banków wynosi 10–15 mln euro. Poza tym wprowadziliśmy uproszczone procedury i wymogi formalne, co pozwoliło usprawnić cały proces kredytowy i znacząco przyspieszyć rozpatrywanie wniosków. Mamy ekspertów i analityków, którzy specjalizują się w finansowaniu w formule project finance. Bazujemy na swoim wieloletnim doświadczeniu przy finansowaniu dużych projektów, ale opracowaliśmy również wiele narzędzi, które umożliwiają szybką ocenę opłacalności inwestycji.

Jakie inwestycje bank najchętniej finansuje?

Zdecydowanie przeważają projekty property finance, czyli finansowanie nieruchomości komercyjnych. Są to małej i średniej wielkości galerie handlowe, budynki biurowe, centra logistyczne, kamienice do renowacji, których przeznaczenie ma się zmienić, magazyny i lokale użytkowe.

Na co bank patrzy w pierwszej kolejności przy rozpatrywaniu wniosku o finansowanie w formule project finance?

Jak w każdym przypadku na biznesplan. Najważniejsze jest uwiarygodnienie przez inwestora źródła spłaty kredytu. Szczegółowo analizujemy budżet inwestycji i stan prawny projektu. Weryfikujemy założenia przyjęte do budowy prognoz finansowych oraz poziom zaangażowanego wkładu własnego. Dla banku bardzo istotne jest też doświadczenie inwestora w prowadzeniu danego typu inwestycji lub możliwość zapewnienia zaplecza eksperckiego.

Rzeczywistość może okazać jednak inna po zakończeniu projektu i badania będę nieaktualne.

Transakcje w formule project finance opierają się na przepływach pieniężnych wynikających z kontraktów odbioru lub umów najmu powierzchni komercyjnej, które już zostały zawarte lub które będą zawarte w przyszłości. Dlatego do uruchomienia kredytu wymagane są dokumenty potwierdzające zdolność do późniejszej obsługi zadłużenia. Oczywiście zabezpieczeniem kredytu, oprócz przepływów finansowych, jest też finansowane aktywo.

Z jak dużym wkładem własnym musi się liczyć przedsiębiorca?

Najczęściej jest to 25–30 proc. całości kosztów inwestycji.

Dlaczego przedsiębiorca miałby wybrać ofertę właśnie Raiffeisen Polbanku?

Ponieważ dzięki gruntownemu przeszkoleniu doradców w skali całego kraju stworzyliśmy strukturę pozwalającą na najbardziej fachowe zaspokojenie potrzeb klientów, którzy planują inwestycję i szukają źródeł jej sfinansowania. Dzięki temu aplikacja kredytowa zawsze trafia do właściwej osoby w najkrótszym możliwym czasie, a inwestor otrzymuje najlepsze merytoryczne wsparcia dla swojego projektu.

Rozmawiała Ewa Bednarz