W unijnej perspektywie 2014-2020 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymały blisko 60 mld zł - mówił w piątek w Łodygowicach k. Żywca minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Resort przekazał w komunikacie, że Puda uczestniczył konferencji w Łodygowicach k. Żywca pn. "Beskid Przyszłości – fundusze europejskie dla MŚP", podczas której otrzymał statuetkę dla ambasadora przemysłu przyszłości. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk biznesowych, a szczególnie sektora MŚP, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, eksperci oraz liderzy transformacji cyfrowej w regionie.

Minister podkreślił, że wsparcie dla przedsiębiorców jest jednym z najważniejszych celów wdrażania funduszy europejskich w Polsce. Wskazał, że w perspektywie 2014-2020 na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (sektor prywatny) przeznaczono blisko 60 mld zł. Dodał, że program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) z budżetem 7,9 mld euro jest najważniejszym programem skierowanym do przedsiębiorców w perspektywie 2022-2027 r.

"Jeżeli chcemy, aby Polska się rozwijała, aby wzrastał poziom życia w Polsce, musimy kłaść nacisk na innowacyjne rozwiązania, współpracę badaczy z przedsiębiorcami. Dlatego zależy nam na budowaniu środowiska sprzyjającego innowacjom" - zaznaczył szef MFiPR.

Resort relacjonuje, że podczas konferencji dyskutowano na temat aktualnych programów finansowania cyfryzacji przedsiębiorstw, rozwoju kompetencji przyszłości oraz oferty dla startupów. Zaprezentowano m.in. program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki - Ścieżkę SMART oraz możliwości wsparcia startupów ze środków europejskich. Omówiono także możliwości wsparcia transformacji cyfrowej MŚP oraz ich rozwoju w regionie z wykorzystaniem Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027.

Ministerstwo podkreśliło, że konkursy ścieżki SMART są najważniejszym instrumentem wsparcia skierowanym do sektora MŚP. Budżet konkursu to 4,36 mld euro, co stanowi ponad 50 proc. puli środków całego programu FENG.

Grzegorz Puda informował podczas konferencji, że w 2023 r. realizowanych będzie łącznie sześć konkursów. Do 30 października przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą składać wnioski w dwóch konkursach - w konkursie ogólnym oraz w naborze dedykowanym projektom na rzecz dostępności. Dwa kolejne konkursy dla konsorcjów MŚP oraz konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi lub NGO będą ogłoszone w czwartym kwartale 2023 r.

Resort dodał, że w obecnej perspektywie firmy w tym z sektor MŚP mogą ubiegać się o środki z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Planowane wsparcie MŚP w FEnIKS dotyczy obszarów energetyki, ochrony środowiska, transportu i kultury.

Z kolei w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) wsparcie będzie przeznaczone na rozwój kompetencji i kwalifikacji kadr przedsiębiorstw. Na ten cel przeznaczonych będzie ponad 1 mld zł.

Ministerstwo przypomniało, że przedsiębiorcy mogą korzystać także z pieniędzy dostępnych w programie transgranicznym Interreg Polsk-Słowacja 2021-2027. Włączenie MŚP do grona potencjalnych beneficjentów jest nowością w tym programie. Na priorytet związany z kulturą polsko-słowackiego pogranicza i opartą na jej zasobach turystyką przeznaczono 50 proc. budżetu programu: 67 mln euro spośród 132,5 mln euro. Pierwszy konkurs na projekty w tym obszarze został już ogłoszony i trwa on do 29 września.

Resort dodał, że MŚP z województwa śląskiego mogą także skorzystać ze środków dostępnych w programie Interreg Czechy - Polska 2021-2027. Program przeznacza na przedsiębiorczość 7 mln euro EFRR (4 proc. budżetu programu).

W programach regionalnych wsparcie dla przedsiębiorców będzie oferowane w postaci bezpośredniego wsparcia finansowego oraz wsparcia pośredniego np. w formie usług. Środki dla przedsiębiorców będą dostępne w kilkunastu obszarach, w tym m.in. na wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw, wdrożenie prac B+R oraz innowacji, wsparcie przedsiębiorstw w zakresie cyfryzacji i rozwoju klastrów. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ drag/