Uczestnicy sesji plenarnej „Stare długi, nowe horyzonty – ekonomia przyszłości” podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu dokonali strategicznej analizy sytuacji na globalnych rynkach, wskazali obszary wyzwań i podkreślili systemową rolę biznesu w budowaniu odporności światowej gospodarki.

W debacie uczestniczyli: Włodzimierz Wlaźlak, prezes zarządu Lidl Polska, prof. Grzegorz W. Kołodko z Akademii Leona Koźmińskiego, amerykański pisarz i dziennikarz Alan Friedman oraz Yaser Faquih z ministerstwa gospodarki i planowania Królestwa Arabii Saudyjskiej.

Po wstrząsach, które nawiedziły światową gospodarkę, wielu ekonomistów, analityków i obserwatorów zastanawia się, czy jesteśmy świadkami otwarcia nowego rozdziału w historii ekonomii. Niezaprzeczalnie ostatnie wydarzenia przyczyniły się do wielu zmian i wyzwań, które nie tylko wpłynęły na globalny krajobraz gospodarczy, lecz także zmusiły do redefinicji zjawisk związanych z polityką, społeczeństwem i środowiskiem. Wieloaspektowy charakter obecnych zmian podczas debaty uchwycił prof. Grzegorz Kołodko.
– To nie jest moment w historii, lecz ciągły proces, który wikła światową gospodarkę. Pewne problemy na świecie są rozwiązywane, podczas gdy inne wciąż powstają. To wynik równoczesnego występowania wielu wydarzeń i zjawisk obejmujących aspekty czysto gospodarcze, finansowe oraz handlowe, a także demograficzne, kwestie bezpieczeństwa oraz potencjalne zagrożenia militarne – zauważył.
Prof. Kołodko wymienił też degradację środowiska.

Przemyślane inwestycje warunkują rozwój

– Świat stał się świadkiem wielu wydarzeń i decyzji, które wpłynęły na zmianę tradycyjnych wzorców geopolitycznych. Przykładem tego są takie decyzje, jak te, które podejmowała Angela Merkel, uzależniająca swój kraj od Rosji, czy wybuch pandemii. Dodatkowo wojna w Ukrainie i jej skutki również wpłynęły na ten dynamiczny proces. Te wydarzenia stanowią jasny dowód, że stare, utrwalone wzorce geopolityczne ulegają przekształceniom, podobnie jak zmieniają się globalne łańcuchy dostaw – stwierdził amerykański dziennikarz Alan Friedman.

Do tej kwestii odniósł się również Yaser Faquih. W Arabii Saudyjskiej przez lata inwestowano w transfer technologii i pozyskiwano know-how, miało to wymiar strategiczny.
– Obserwujemy szereg makroekonomicznych tendencji, takich jak wzrost populacji w niektórych regionach i spadek w innych. Jednak zawsze pojawia się jedno istotne pytanie: jak mądrze zainwestować w przyszłość tych ludzi? Ta kwestia wymaga staranności i rozwagi. Przyglądając się efektom polityki luzowania, nie można zapominać, że choć przyczynia się ona do rozwoju wielu gospodarek i wspiera rozwijające się kraje, to kluczowym elementem jest odpowiedzialna polityka fiskalna. Tam, gdzie brakuje tej rozwagi, często obserwujemy marnotrawienie środków i niewłaściwe alokowanie zasobów. W takich przypadkach często brakuje nowych inwestycji, a potencjał dostępnych funduszy pozostaje niewykorzystany – stwierdził Yaser Faquih.

Rola systemowa sieci

Inwestycje powinny być ukierunkowane na realne potrzeby i cele, aby przyniosły trwałe korzyści dla społeczeństwa. Dlatego niezależnie od makroekonomicznych trendów, odpowiednia polityka inwestycyjna pozostaje kluczowym czynnikiem sukcesu każdego kraju.

W czasach zawirowań rośnie jednak ryzyko błędów. Menedżerowie muszą wykazać się instynktem i szkicują przyszłe scenariusze z dużą dozą ostrożności. Kluczowe znaczenie ma m.in. branża spożywcza.
– Koszty wzrosły nieporównywalnie, ale są obszary, na których oszczędzać nie wolno. Tym się kierujemy, planując swoje przyszłe ruchy. Obserwujemy wskaźniki i trendy, rozmawiamy w gronie zarządu i nie tylko, w którym kierunku modelować naszą strategię. Jedno jest jasne: musimy bardziej niż kiedykolwiek dostarczać społeczeństwu produktów wysokiej jakości w możliwie niskiej cenie, to jest wpisane w DNA sieci Lidl – powiedział Włodzimierz Wlaźlak.
Prezes Wlaźlak zwrócił także uwagę na znaczenie relacji z partnerami i pracownikami. Sieć Lidl współpracuje z polskimi dostawcami. 70 proc. obrotu na asortymencie stałym firmy jest generowane w oparciu o produkty od polskich dostawców. W czasach niepewności sieć stawia na jakość towarów przy zachowaniu niskiej ceny.
– Relacje z naszymi dostawcami i pracownikami wyznaczają kierunki decyzji. Zdajemy sobie sprawę, że jest to obszar, na którym oszczędzać nie wolno. Nawet w trudnych czasach zasoby ludzkie były dla nas ważne. Nie szukaliśmy i nie będziemy szukać oszczędności w tym obszarze. Nie są to decyzje, które przynoszą efekt szybki w postaci zysku finansowego, ale dają nam stabilność i budują trwałość relacji. W ciężkich latach 2020–2022 – patrząc z perspektywy czasu – były to decyzje trafione. Wskaźniki i trendy w gospodarce są wymagające, ale naszym głównym zadaniem jest dostarczanie towaru od producenta do klienta. Stawiamy na jakość towarów oraz współpracę z kadrami i zrozumienie dostawców. Musi to być rozwiązanie win-win – podkreślił prezes Wlaźlak.
Dodał, że m.in. to właśnie współpraca firm na szczeblu lokalnym stwarza szanse na powrót czasów prosperity.BACH