Od początku bieżącego roku, dzięki wprowadzonej przez rząd tarczy solidarnościowej, gospodarstwa domowe w Polsce płacą za zużywaną energię zaledwie 40 proc. jej realnej ceny. Dzięki kolejnym krokom podjętym przez rządzących przeciętna rodzina zapłaci w tym roku rachunek za energię niższy od 3 tys. zł do nawet 4 tys. zł.

Działania osłonowe wdrażane przez polskie władze sprawiają, że nie odczuwamy konsekwencji gwałtownego wzrostu cen energii, wywołanego wojną, jaką na Ukrainie rozpętała Rosja. Konflikt na Wschodzie wprowadził dużą nerwowość na rynkach europejskich. Niepewność dostaw i konieczność zmiany kierunków importu surowców energetycznych po wstrzymaniu zakupów z Rosji podbiły notowania surowców, a co za tym idzie – prądu.

Niepokoje nasiliły się szczególnie przed ostatnim okresem grzewczym, kiedy to poszczególne kraje starały się zaopatrzyć w gaz i węgiel, korzystając z usług alternatywnych dostawców. Zwiększyły się też koszty zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Tarcza chroni konsumentów

Podobnie jak Europa, tak i Polska stanęła przed wyzwaniem związanym z gwałtownymi podwyżkami cen energii elektrycznej. W kraju została wprowadzona tarcza solidarnościowa, która miała chronić obywateli przed drastycznym wzrostem rachunków.

Obecnie zostały podniesione obowiązujące od stycznia limity zużycia objęte gwarancją niższych cen. Rząd przyjął właśnie nowelizację ustawy. W efekcie zmian limit zużycia energii po preferencyjnej, zamrożonej cenie podniesiono z 2000 kWh do 3000 kWh dla wszystkich gospodarstw domowych. W przypadku gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami limit wzrośnie z 2600 kWh do 3600 kWh. Z kolei rolnicy oraz gospodarstwa z Kartą Dużej Rodziny będą mogły zużyć po niższej cenie nie, jak dotąd 3000 kWh, ale 4000 kWh.

Limity te są wyższe niż przeciętne zużycie energii elektrycznej w polskich domach, które wynosi rocznie ok. 2000 kWh. Dzięki nowelizacji ustawy rodziny zużywające więcej prądu będą chronione w większym stopniu niż dotychczas.

Realne oszczędności

Ile konkretnie wyniosą oszczędności w 2023 r.? W przypadku zwykłych gospodarstw domowych w portfelach rodzin pozostać może kwota 3 tys. zł. Jeśli gospodarstwo zamieszkuje osoba z niepełnosprawnościami, suma oszczędności może wynieść 3600 zł. Z kolei w przypadku gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników – nawet 4 tys. zł.

Wyższe limity obejmą wszystkie gospodarstwa domowe, także te, które przekroczyły limity przed wejściem w życie nowelizacji. Ewentualna nadpłata zostanie zaliczona na poczet kolejnej faktury.

Cały czas możliwe jest też otrzymanie dodatkowego rabatu za oszczędzanie energii. Jeśli między 1 października 2022 r. a końcem grudnia 2023 r. zmniejszone zostanie zużycie prądu o minimum 10 proc., konsument otrzyma dodatkowy upust o wartości 10 proc. całego rachunku za energię elektryczną. Zostanie on rozliczony w kolejnym roku.

Tańsza energia dla samorządów

Nie tylko gospodarstwa domowe mogą liczyć na dalsze wsparcie ze strony rządu. Ochroną objęto także samorządy, podmioty wrażliwe oraz małe i średnie firmy. Dla tych odbiorców ceny energii od października tego roku zostaną obniżone z ok. 78 gr do 69 gr/kWh.

Szczegółowe informacje dotyczące podwyższonych limitów zamrożenia cen energii dostępne są na stronie kampanii edukacyjnej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej www.liczysieenergia.pl. Można tam również znaleźć podpowiedzi, jak racjonalnie korzystać z energii, a tym samym ograniczyć wysokość rachunków za prąd.

Skuteczna ochrona

Wyniki badań przeprowadzonych przez YOTTA na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej wskazują, że dla budżetu domowego Polaków ceny prądu nie są największym wyzwaniem. Tylko 11 proc. badanych uznało, że cena prądu jest dla nich problematyczna.

ikona lupy />
Oszczędności i szacowane rachunki gospodarstw domowych brutto / Materiały prasowe

Niemal co trzeci ankietowany (30 proc.), pytany o to, co jest kluczowe w zakresie cen energii elektrycznej, wskazywał utrzymanie cen na poziomie z ubiegłego roku, a 27 proc. badanych jako kluczową wartość uznało przyspieszenie procesu transformacji energetycznej, co przełożyłoby się na ustabilizowanie cen prądu w przyszłości dzięki większej produkcji ze źródeł odnawialnych.. ms

partner

ikona lupy />
fot. materiały prasowe