Komisja Europejska nie odrzuciła dziś portugalskiego budżetu, ostrzegła jednak, że może być on sprzeczny z unijnymi przepisami. Tak wynika z opinii przyjętej przez komisarzy na nadzwyczajnym spotkaniu. Podczas obrad omawiano zamierzenia nowego socjalistycznego rządu w Lizbonie, który chce odejść od polityki zaciskania pasa.

Zaniepokojenie w Brukseli wywołały plany nowego rządu premiera António Costy, by zerwać z polityką poprzednich władz. Projekt budżetu, który został przysłany do Komisji Europejskiej z ponad trzymiesięcznym opóźnieniem, wskazywał, że Portugalia ryzykuje naruszenie unijnych reguł. Po negocjacjach z Brukselą władze w Lizbonie wprowadziły do swoich planów zmiany. "Komisja uważa, że nowe działania zaprezentowane w budżecie ograniczają ryzyko złamania zasad, ale to ryzyko nie zostało wyeliminowane" - podkreślił unijny komisarz do spraw gospodarczych i walutowych Pierre Moscovici.

Portugalia jest jednym z krajów objętych unijną procedurą nadmiernego deficytu. Zgodnie z prognozami Komisji , w tym roku będzie on ponownie wyższy od dopuszczalnego poziomu 3 procent PKB. Sytuacja gospodarcza w Portugalii ma być ponownie analizowana w maju.