Wiceminister poinformował, że zaktualizowany budżet na 2015 rok zakładał wypracowanie zysku na działalności podstawowej na poziomie 3 mln zł.

Według wstępnych danych strata netto LOT w 2015 roku wynieść może 250 mln zł.

Poinformował, że resort skarbu będzie chciał przeprowadzić w LOT audyt, który wykaże, czy konieczna będzie aktualizacja strategii spółki.

"Widzimy potrzebę, by przeprowadzić w spółce audyt. Audyt będzie zlecony bardzo szybko i da nam odpowiedź, czy będziemy aktualizować strategię spółki" - powiedział Grzegorczyk.