Tauron sfinalizował zakup części kopalni Brzeszcze. Spółka-córka firmy energetycznej podpisała umowę sprzedaży ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń. Bazą była umowa przedwstępna, podpisana 19 października.

Sprzedano część przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą składniki materialne i niematerialne wykorzystywane do wydobycia, produkcji i zbywania węgla oraz metanu. Cena wyniosła symboliczną złotówkę. Wydanie kupującemu przedmiotu sprzedaży nastąpi 1 stycznia.

Ustalono, że Tauron przejmie 1500 pracowników, będących częścią załogi kopalni Brzeszcze. "Zamiarem kupującego jest kontynuowanie dotychczasowej działalności prowadzonej w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa" - napisano w komunikacie.

Transakcja wiąże się koniecznością zwrotu pomocy publicznej, która została udzielona Spółce Restrukturyzacji Kopalń na pokrycie bieżących strat produkcyjnych. Kupujący zwróci pomoc publiczną, lecz w kwocie nie większej niż 145,5 miliona złotych wraz z należnymi odsetkami.