Rozmawiamy z MICHAŁEM SERZYCKIM, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Numery IP mają coraz większą wartość dla cyberprzestępców. Dzisiaj nie ma żadnego problemu, żeby nabyć program szpiegowski, dzięki któremu będzie można wyszukać numer IP i wykorzystać go do celów niezgodnych z prawem.
Czy numer IP jest w świetle prawa daną osobową?
- Ogólna definicja danych osobowych znajduje się w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z jej brzmieniem, danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Natomiast osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, zwłaszcza przez powołanie się na numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, kulturowe czy społeczne. Ustawodawca zadecydował również, iż informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Jednak w wielu sytuacjach zbiór liczb stanowiący numer IP komputera należy uznać za daną osobową.