Dlatego umowa, która opiewa na grubo ponad 13 miliardów złotych, już została wynegocjowana i parafowana. Ona jest złożona w MON i tutaj wielkiego zakresu działań nie ma. Dzisiaj rozpoczynają się negocjacje offsetowe i w zależności od tego, czy ten offset będzie korzystny dla polskiej gospodarki i dla Polski, będzie można rozważać podpisanie tej umowy.

Ale to nie muszą być wszystkie koszty, dlatego że wszystko zależy od drugiej strony, czy uzna, że straciła korzyści i pozywa stronę polską, czy też na tym etapie kończy jakiekolwiek swoje roszczenia. To wszystko zależy od tego jak druga strona to oceni i czy w ogóle dojdzie do zerwania tego kontraktu.