Sejmowa Komisja Finansów Publicznych chce, by planowana ulga mieszkaniowa objęła także zakup gruntu nieprzeznaczonego pod budowę, jeżeli w ciągu dwóch lat działka uzyska charakter budowlany.

W środę Komisja pozytywnie zaopiniowała poprawkę PO do projektu nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych (PIT, CIT i podatku ryczałtowym). Ma ona rozszerzyć ulgę mieszkaniową, która miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z projektem, ulga mieszkaniowa ma zastąpić obecną ulgę meldunkową. Ta ostatnia, pozwala na zwolnienie z podatku dochodów ze sprzedaży mieszkania, gdy sprzedający był w nim zameldowany przynajmniej rok.

Ulga mieszkaniowa ma objąć dochody ze sprzedaży nieruchomości jeżeli w ciągu dwóch lat zostaną one przeznaczone m.in. na zakup mieszkania, budynku mieszkalnego, czy gruntu budowlanego.

Reklama

Według przyjętej przez Komisję poprawki zwolnienie obejmie także dochody przeznaczone na zakup gruntu, który nie ma charakteru budowlanego, jeżeli w ciągu dwóch lat od zakupu stanie się on gruntem budowlanym.

Druga z przyjętych w środę poprawek, odnosi się do tzw. ulgi odsetkowej

Reklama

Pozwala ona na odliczenie od dochodu odsetek od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na budowę domu lub mieszkania. Projekt przewiduje, że ulga obejmie także kredyty refinansowe zaciągnięte na spłatę kredytów mieszkaniowych.

Poprawka PO, którą zaakceptowała komisja mówi, że ulga obejmie "każdy kolejny kredyt" zaciągnięty na spłatę kredytu pierwotnego. Odsetki będzie można odliczyć także wtedy, gdy kredyt będzie pochodził nie tylko z banku, ale także ze SKOK, które mają siedzibę w UE, państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Szwajcarii.

Komisja nie zgodziła natomiast m.in. na poprawkę Lewicy, by podnieść z 1 proc. do 2 proc. kwotę podatku, którą można przekazać na organizacje pożytku publicznego. Sprzeciwiło się jej Ministerstwo Finansów.

"Kwoty przekazywane organizacjom pożytku publicznego szybko rosną" - powiedział wiceminister finansów Ludwik Kotecki. Dodał, że w ubiegłym roku podatnicy wsparli je sumą ok. 100 mln zł, a w tym roku kwotą prawie 300 mln zł. Zwiększenie kwoty do 2 proc. oznaczałoby stratę dla budżetu w wysokości ok. 0,5 mld zł.

Kotecki przypomniał, że w przyszłym roku zostaną wprowadzone dwie, nowe stawki podatkowe na poziomie 18 proc. i 32 proc. Będą skutkować ubytkiem do budżetu w wysokości ok. 8 mld zł.

Na projekt, nad którym pracują posłowie składają się rozwiązania przygotowane przez rząd, posłów, sejmową komisję "Przyjazne Państwo" i Senat. Większość zawartych w projekcie zmian wynika z propozycji rządowych.

Oprócz wprowadzenia ulgi mieszkaniowej, czy zmian w uldze odsetkowej projekt przewiduje zmianę zasad przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Organizację taką będzie można wskazać także w korekcie. Trzeba ją będzie złożyć najpóźniej do końca czerwca.

W przyszłej ustawie mają się pojawić nowe zwolnienia podatkowe

Pierwsze ma objąć pomoc finansową udzieloną z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zdarzeniem losowym. Z podatku mają też być zwolnione dochody z nagród uzyskanych przez podatników za wybitne osiągnięcia, w części przekazanej na cele pożytku publicznego.

Z ulgi prorodzinnej będą mogli korzystać nie tylko rodzice i opiekunowie prawni, ale także rodzice zastępczy

W ustawie o PIT mają się znaleźć także nowe zasady dotyczące preferencyjnego rozliczenia podatkowego osób samotnie wychowujących dzieci.

Zmiany mają umożliwić także odliczenie od podatku obowiązkowych składek społecznych i zdrowotnych zapłaconych za granicą, jeżeli nie zostały wcześniej odliczone od dochodu.

Uproszczone mają być zasady księgowania kosztów uzyskania przychodów przy opłacaniu składek od wynagrodzenia. Proponowana zmiana przewiduje, by pracodawcy, którzy wypłacają wynagrodzenia regularnie, mogli uwzględniać je jako koszty w miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy lub w następującym po nim.

Kolejna propozycja przewiduje, że od użyczonej nieodpłatnie nieruchomości podatek zapłaci tylko jej użytkownik, z podatku zostanie natomiast zwolniony jej właściciel.

W sprawozdaniu znalazło się także postulowane przez biznes rozwiązanie umożliwiające zaliczenie w koszty uzyskania przychodu wydatków na zaniechane inwestycje.

Ponadto zniesiony ma być obowiązek odprowadzania - w przypadku rozliczenia za ostatni miesiąc podatkowy - podwójnej zaliczki na podatek dochodowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w grudniu firmy muszą płacić zaliczkę nie tylko za listopad, ale także za grudzień.