GUS podał też szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za listopad 2015 r. Według tych danych, deflacja w listopadzie w ujęciu rocznym, wyniosła 0,5 procent. Z kolei w porównaniu do października, ceny się nie zmieniły.