Nowe unijne regulacje już od przyszłego roku nałożą na polskie firmy obowiązek raportowania śladu węglowego i realizacji celów zmierzających do zrównoważonego rozwoju. Wiele z nich już teraz chce wykorzystać to, co nieuchronne, nie tylko jako sposób na kreowanie pozytywnego wizerunku, ale też przewagę konkurencyjną. Z pomocą przychodzi im Envirly - polska firma od innowacyjnego zarządzania ESG i śladem węglowym.

Przyszły rok przyniesie ważne zmiany w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju, gdy stopniowo wprowadzana będzie Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która wymusi na firmach publikowanie raportów zrównoważonego rozwoju. Oznacza to konieczność przedstawienia informacji dotyczących wydajności i postępów w tym obszarze. Choć Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) zawierają ponad 100 wskaźników, nie wszystkie będą obowiązkowe, a ich wybór zależeć będzie od analizy podwójnej istotności (double materiality).

Obowiązek raportowania i mierzenia emisji nie ominie również podmiotów z łańcucha dostaw. Już dziś przedstawiciele firm zaopatrujących dużych kontrahentów są pytani m.in. o swój ślad węglowy. Działania dostawców mają bowiem bezpośredni wpływ na wyniki i rezultaty partnerów.

Raportowanie ESG (Environmental, Social, and Governance) stanowi kompleksowe i wieloaspektowe zadanie, ściśle powiązane z różnymi obszarami działalności firm. Wymaga ono odpowiedniej strategii, a także kompetentnych specjalistów, którzy rozumieją zagadnienia zrównoważonego rozwoju i są w stanie skutecznie je wdrożyć w organizacji. Brak specjalistów na rynku oraz trudności z agregacją danych z łańcucha dostaw stanowią dodatkowe wyzwania dla przedsiębiorstw.

W Envirly wierzymy, że odpowiedzialne zarządzanie jest kluczem do osiągnięcia sukcesu biznesowego, dlatego wspieramy organizacje w realizacji ich celów związanych z zrównoważonym rozwojem – zapewnia Weronika Czaplewska, wiceprezeska Envirly

Polski lider technologiczny, firma Envirly pokazuje jak uprościć zarządzanie zrównoważonym rozwojem w organizacjach

Agregacja danych z różnych źródeł, zwłaszcza w długich łańcuchach dostaw, jest wymagającym zadaniem dla firm. Bez odpowiednich narzędzi, analiza i interpretacja tych danych staje się czasochłonna i skomplikowana. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi Envirly, zapewniając przystępne cenowo i kompleksowe wsparcie dla organizacji w zakresie zarządzania zrównoważonym rozwojem. To polska firma, która opracowała przejrzystą platformę online, dzięki której przedsiębiorstwa mogą łatwo agregować dane, obliczać i analizować ślad węglowy organizacji oraz produktów. Umożliwia ona także raportowanie metryk ESG zgodnie z regulacyjnymi standardami.

fot. materiały prasowe

Ze wsparcia Envirly w zakresie dążenia do zrównoważonego rozwoju skorzystał już bank BNP Paribas, a także wiele innych podmiotów zarówno firmy przemysłowe jak i usługowe. Firmy, które wprowadzają zmiany już teraz, stają się liderami w tej dziedzinie, co z kolei przekłada się na kreowanie pozytywnego wizerunku firmy, zwiększenie zaufania klientów oraz inwestorów, a także przyczynienie się do budowania lepszej przyszłości naszej planety. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii i profesjonalnemu wsparciu, mogą one aktywnie działać na rzecz ochrony środowiska, społeczności oraz wdrażać odpowiednie standardy.

Czytaj więcej w dodatku ESG