HRCI, czołowa instytucja akredytacyjna dla specjalistów ds. HR w USA i na całym świecie, nawiąże współpracę z Top Employers Institute, aby rozszerzyć i umocnić swoje kontakty ze specjalistami ds. HR znajdującymi się poza USA. Mogą oni skorzystać z globalnej certyfikacji HRCI. Top Employers Institute, światowy lider w zakresie certyfikacji pracodawców tworzących doskonałe warunki pracy, zyska dzięki partnerstwu możliwość objęcia Stanów Zjednoczonych swoim globalnym programem certyfikacji.

„Nasze partnerstwo z Top Employers Institute jest nakierowane na przyszłość HR – jak również na wszystkie organizacje, które dostrzegają, że doskonali specjaliści ds. HR i doskonałe praktyki HR to główne czynniki stymulujące wydajność pracy”, mówi Amy Schabacker Dufrane, Ed.D., SPHR, CAE, CEO HRCI. „Globalni pracodawcy rozumieją, że zatrudnienie specjalistów certyfikowanych przez HRCI zapewnia wysoki zwrot z inwestycji. Jednocześnie dostrzegają oni przewagę konkurencyjną, wypływającą z certyfikacji praktyk HR”.
„Partnerstwo z HRCI to oczywisty wybór dla Top Employers Institute ze względu na doskonałą opinię, jaką cieszy się HRCI na całym świecie, oraz blisko 40 lat starannego zachowywania wysokich standardów certyfikowania specjalistów HR wykazujących się profesjonalizmem, wiedzą i umiejętnością zastosowania jej w praktyce”, mówi David Plink, CEO Top Employers Institute. „Postrzegamy nasze partnerstwo jako doskonałą okazję do podkreślenia wizji Top Employers Institute. Podobnie jak HRCI, wierzymy, że uznanie kapitału ludzkiego i pracowników za najważniejszy zasób organizacji – co oznacza połączenie wysokich kompetencji poszczególnych osób z doskonałymi praktykami HR w całej organizacji – poprawia osiągane wyniki”.

Partnerstwo da HRCI dodatkowe możliwości zaspokojenia rosnącego popytu na akredytacje dla specjalistów ds. HR na całym świecie. Top Employers Institute certyfikuje pracodawców w 102 krajach na całym świecie. Liczba ta obejmuje 80% z 50 największych firm w Europie.

Partnerstwo z HRCI ułatwi Top Employers Institute dostęp do amerykańskich firm zainteresowanych certyfikacją Top Employers, ponieważ HRCI jest największą amerykańską instytucją certyfikującą specjalistów ds. HR. Aż 98% firm wymienionych na liście Fortune 500 zatrudnia w działach HR specjalistów z certyfikacją HRCI. HRCI to jedyna organizacja certyfikująca specjalistów ds. personalnych, która uzyskała akredytację NCCA, amerykańskiej państwowej komisji ds. instytucji certyfikujących.

Oparty na badaniu, weryfikowany i poddawany audytowi zewnętrznemu proces certyfikacji Top Employers Institute ocenia pracodawców pod kątem strategii rozwoju talentów, planowania zasobów ludzkich, on-boardingu, szkoleń i rozwoju, rozwoju przywództwa, możliwości rozwoju kariery, planowania sukcesji, wynagrodzeń i świadczeń oraz kultury organizacyjnej. „Top Employers Institute, podobnie jak HRCI, kładzie nacisk na dokładność i wysokie standardy. Dzięki temu TEI jest dla nas doskonałym partnerem w momencie, kiedy otwieramy nowy rozdział w dziejach HRCI”, dodaje Dufrane. W ramach partnerstwa Top Employers Institute otworzy na początku 2016 roku swoje biuro w USA w siedzibie HRCI w Aleksandrii (stan Wirginia).

Na liście amerykańskich firm, które już zdobyły certyfikację Top Employers, znajdują się m.in. DHL, Tata Consultancy Services i Technip.

HRCI oferuje obecnie trzy rodzaje akredytacji dla specjalistów ds. HR na całym świecie poza USA: Global Professional in Human Resources (GPHR®), Human Resource Management Professional (HRMP®) oraz Human Resource Business Professional (HRBP®). Specjaliści ds. HR w USA mają do wyboru następujące akredytacje HRCI: Professional in Human Resources (PHR®), Senior Professional in Human Resources (SPHR®) oraz dwie akredytacje lokalne uznawane w Kalifornii.