Senatorowie wprowadzili 19 legislacyjnych i doprecyzowujących poprawek do noweli Prawa własności przemysłowej.

Jak mówiła senatorom w piątek prezes Urzędu Patentowego Alicja Adamczyk, choć polska procedura rejestracji znaku towarowego jest znacznie tańsza, polscy wnioskodawcy wybierają często unijny organ rejestrowy w Alicante (Hiszpania), bo tam procedura trwa pół roku; w Polsce - rok i dwa miesiące.

Wejście w życie nowelizacji (6 miesięcy od uchwalenia) skróci polską procedurę także do pół roku.

Poza tym, jak mówiła Adamczyk, wreszcie będzie można rejestrować znaki towarowe ze słowem "Polska". Dotąd, powiedziała, zdarzały się bowiem przypadki, że w UE rejestrowano znaki towarowe ze słowem "Polska", często zupełnie z Polską niezwiązane, tymczasem w kraju takiego znaku zarejestrować nie można było.

Nowe przepisy obejmują też ochroną wzory użytkowe i przemysłowe na imprezach wystawienniczych w Polsce. Zgodnie z przyjętymi zmianami Urząd Patentowy będzie musiał zawiadomić zgłaszającego nowy znak towarowy, że identyczny znak jest już zarejestrowany. Takie rozwiązanie stosowane jest w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Postępowanie w sprawie ochrony międzynarodowych znaków towarowych prowadzić będzie Urząd Patentowy na podstawie porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków.

Projekt noweli przygotowało Ministerstwo Gospodarki.