Zagrożenia dla upraw w jedenastu województwach, szczególnie dla krzewów owocowych i zbóż jarych. To skutki suszy, z którą zmagają się polscy rolnicy. Niska wilgotność oraz wysokie temperatury mogą przynieść znaczące straty w uprawach.

Ich rozmiary są właśnie szacowane - wyjaśnia minister rolnictwa, Marek Sawicki. Dodaje, że wojewodowie zatwierdzili możliwość funkcjonowania komisji przyjmujących informacje o rozmiarach strat. Zespoły tworzą przedstawiciele gminy, lokalnych izb rolniczych oraz pracownicy terenowych oddziałów doradztwa rolniczego.

Wysokość oraz rodzaj pomocy dostępnej dla rolników będzie znany po dokładnym oszacowaniu strat - dodaje polityk PSL. Producenci już teraz liczyć mogą na preferencyjne kredyty czy odroczenia części spłat zaciągniętych zobowiązań. Jeśli straty w plonach przekroczą 70 procent, będzie uruchamiany dodatkowy program wsparcia finansowego.
Według komunikatu Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, susza wystąpiła w niemal tysiącu polskich gmin. W największym stopniu w województwach: kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim.

Reklama