Jest plan na rzecz pogłębienia i ukończenia unii gospodarczo-walutowej w Europie. Przedstawiło go wspólnie pięciu przewodniczących: szefowie Komisji , Rady i Parlamentu Europejskiego, przewodniczący eurogrupy oraz prezes Europejskiego Banku Centralnego.

Zgodnie z ich propozycją, proces zacieśnienia unii walutowej powinien zostać ukończony w 2025 roku. Chodzi o to, by lepiej koordynować politykę gospodarczą i monetarną 19 członków eurolandu. Celem pierwszego etapu, planowanego od 1 lipca tego roku do końca czerwca roku 2017 , jest m.in. poprawa konkurencyjności gospodarki strefy euro oraz bardziej odpowiedzialna polityka fiskalna.

"To w tej fazie pięciu przewodniczących proponuje przede wszystkim utworzenie europejskiego systemu gwarantowania depozytów, a także powołania władz odpowiedzialnych za konkurencyjność w każdym kraju strefy euro i utworzenie Europejskiej Rady Budżetowej” - powiedziała rzeczniczka Komisji Annika Bredihardt.

Drugi etap przewiduje m.in. utworzenie wspólnego organu skarbowego dla strefy euro. Na wiosnę 2017 roku Bruksela ma przedstawić tzw. białą księgę, w której określi bliżej kroki ku drugiej fazie procesu.